Adventinis vakaras seminarijoje

Posted by Seminarija on December 20, 2019

Adventinis vakaras seminarijoje

adv2.jpg

Gruodžio 20 dieną Kauno Kunigų seminarijoje vyko šventinis adventinis vakaras.


Elektroninis seminarijos bibliotekos katalogas

Posted by Seminarija on December 11, 2019

Elektroninis seminarijos bibliotekos katalogas

knygos222222.jpg

Internetinės erdvės duris pravėrė ir seminarijos biblioteka, kurios knygų katalogas pradedamas skaitmeninti.


Šeštakursių išleistuvės

Posted by Seminarija on December 7, 2019

Šeštakursių išleistuvės 

sestookai.JPG

Gruodžio 7 dieną šv. Mišiose meldėmės už vyriausiojo kurso seminaristus, jiems linkėdami Dievo palaimos ir Švč. M. Marijos globos tolesniame pašaukimo kelyje.


Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmė ir akolitų skyrimai

Posted by Seminarija on November 24, 2019

Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmė ir akolitų skyrimai.

skr.jpg

Š. m. Lapkričio mėnesio 24 dieną Bažnyčia mini Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmę. Šią dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje 12 valandą buvo švenčiama Eucharistija, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius J.E. vysk. Algirdas Jurevičius.


Padėka už tarnystę

Posted by Seminarija on November 21, 2019

Padėka už tarnystę

padkos.JPG

Šiandien į ryto šv. Mišias seminarijos bažnyčioje susirinkusi mūsų bendruomenė (darbuotojai ir seminaristai) meldėsi už seminarijos geradarius.


Šventoji valanda

Posted by Seminarija on November 21, 2019

Lapkričio 23d. seminarijos bažnyčioje vyks "Šventoji valanda"

20191123_en.png

Seminarijos bažnyčioje šį šeštadienį vyks "Šventoji valanda". Ši adoracijos valanda sujungs visas tautas. Adoracijos laikas: 18.30 - 19.30 val.