Džiaugiamės dviem broliais, paskirtais akolitų tarnystei

puslapiui.JPG

Birželio 1 dieną Bažnyčioje buvo minimas šventasis kankinys Justinas, kuris yra Telšių vyskupijos globėjas. Šia proga Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje 13 val. vyko iškilmingos šv. Mišios.


Mokslo metų pabaigos šventė

Posted by Seminarija on May 22, 2020

Mokslo metų pabaigos šventė

isleistuves.JPG

Gegužės 22 dieną Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai šventė mokslo metų pabaigą. Šventosioms Mišioms vadovavo arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.


Maldų už pašaukimus savaitė

Posted by Seminarija on April 26, 2020

Maldų už pašaukimus savaitė

savait.JPG

Šiandien prasideda maldų už pašaukimus savaitė. Kviečiame drauge melsti naujų pašaukimų į kunigystę.


Rektoriaus gimtadienis ir šv. Jurgio minėjimas

Posted by Seminarija on April 23, 2020

Rektoriaus gimtadienis ir šv. Jurgio minėjimas

gimtad.JPG

Balandžio 23 diena seminarijoje buvo kitokia nei įprastai. Seminarijoje jautėsi šventinė nuotaika, nes sveikinome seminarijos rektorių Ramūną Norkų su 40 – uoju gimtadieniu. Taip pat paminėjome ir šv. Jurgį – anrtąjį Lietuvos globėją.


Velykų ryto Šv. Mišios

Posted by Seminarija on April 12, 2020

Šv. Velykų rytas

Velyk_rytas.JPG

Nors šiemet seminarijos bendruomenė sutiko šv. Velykas saviizoliacijoje ir tuščioje bažnyčioje, tačiau joks karantinas neužgožia Gerosios Naujienos, kuri skelbia - Jėzus Kristus prisikėlė!


VELYKŲ VIGILIJA – VELYKNAKTIS

Posted by Seminarija on April 11, 2020

VELYKŲ VIGILIJA – VELYKNAKTIS

velyknaktis.JPG

Aleliuja! Viešpats Jėzus Kristus Prisikėlė!