Emilio ir Vincento kunigystės šventimai

Posted by Seminarija on January 6, 2018

Emilio ir Vincento kunigystės šventimai

vincenti_ir_emilio_ventimai.jpg

     Sausio 6 d. Kauno arkikatedroje susirinkus gausiam būriui kunigų bei tikinčiųjų iš įvairių Lietuvos kraštų, prasidėjo iškilmingos šv. Mišios kurių metu kunigystės šventimai buvo suteikti Emiliui Vasiliauskui ir Vincentui Lizdeniui.


Padėkos vakaras

Posted by Seminarija on December 22, 2017

Padėkos vakaras

kui_vakaro.jpg

Paskutinį vakarą prieš išvykstant seminaristams žiemos atostogoms, šventiškai pasipuošusioje Kauno kunigų seminarijoje vyko padėkos vakaras skirtas visiems mūsų geradariams. 


Vyskupo Dariaus Trijonio konsegracija

Posted by Seminarija on December 16, 2017

Vyskupo Dariaus Trijonio konsekracija

Vysk._Darius.jpg

2017 m. gruodžio 16 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė vyko į Vilniaus arkikatedros baziliką, bendra malda palydėti kun. nominatą Darių Trijonį  ir dalyvauti jo konsekracijos iškilmėje. Bazilikoje kartu meldėsi nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana taip pat iš visos Lietuvos susirinkę vyskupai bei svečiai vyskupai iš Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos.  


EGLUTĖS ĮŽIEBIMAS SEMINARIJOJE

Posted by Seminarija on December 14, 2017

Eglutės įžiebimas seminarijoje

egls_iebimas.jpg

      Po kelerių metų pertraukos, seminarijoje vėl buvo įžiebta kalėdinė eglutė. 


Šeštakursių išleistuvės

Posted by Seminarija on December 8, 2017

Šeštakursių išleistuvės

ileistuvs.jpg

      Po ketverių metų pertraukos, mūsų seminarijoje vėl grįžo įprasta tradicija išlydėti vyriausiojo kuro seminaristus ir palinkėti jiems Dievo palaimos ir Marijos globos savo pašaukimo kelyje.


Bendruomenės valanda su Antanu ir Rūta Šalaševičiais

Posted by Seminarija on November 28, 2017

Bendruomenės valanda su Antanu ir Rūta Šalaševičiais

alaeviiai.jpg

Katalikų bendruomenės „Gyvieji Akmenys“ nariai Antanas ir Rūta, mūsų bendruomenės valandoje pasidalino savo bendruomenės evangelizacine veikla, būtent „Atsinaujinimo dienų“ rengimo Lietuvoje istorija ir nueitu keliu per 21 metus.


Kristaus karaliaus iškilmė

Posted by Seminarija on November 26, 2017

Kristaus karaliaus iškilmė

skyrimai_virelio.jpg

Lapkričio 26-oji, Kristaus karaliaus iškilmė, mūsų seminaristams yra ypatinga ir išskirtinė iškilmė liturginiuose Bažnyčios metuose, kuri dar labiau atskleidžia kunigo tarnystę.