Lietuvos kunigų seminarijų susitikimas Trakuose

Posted by Seminarija on May 16, 2018

Lietuvos kunigų seminarijų susitikimas Trakuose

Trakai.jpg

 Gegužės 16 d. Trakų klebono kun.  Jono Varanecko kvietimu, visų trijų, Lietuvoje veikiančių, kunigų seminarijų auklėtiniai susirinko prie Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, bendrai maldai ir bendrystei.


Kūrybinės dirbtuvės Kauno kunigų seminarijoje

Posted by Seminarija on May 12, 2018

Kūrybinės dirbtuvės Kauno kunigų seminarijoje

Pleneras.jpg

Visą praeitą savaitę Kauno kunigų seminarijoje buvo galima sutikti du žinomus menininkus, tapytoją Valentiną Varną ir iš Baltarusijos atvykusią, žinomą dailininkę Svetlaną Ryzhikavą.


Katalikų Teologijos fakulteto diena

Posted by Seminarija on May 10, 2018

Katalikų Teologijos fakulteto diena

KTF_diena_1.jpg

Gegužės 10 d. vyko tradicinė Katalikų teologijos fakulteto diena.  Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai kartu su vadovybe, būdami fakulteto dalimi, taip pat dalyvavo šioje dienoje.


Bendruomenės valanda su t. Vytautu Merkiu

Posted by Seminarija on May 9, 2018

Bendruomenės valanda su t. Vytautu Merkiu SJ

Kun..jpg

Šį kartą, bendruomenės valandą surengėme Jėzuitų vienuolyne, aplankydami kunigą jubiliatą, tėvą Vytautą Merkį SJ.


Bendruomenės valandoje svečias - kun. Audrius Mikitiukas

kun._Audrius1.jpg

Trečiadienio bendruomenės valandoje apsilankė Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos klebonas, kunigas Audrius Mikitiukas.


Bendruomenės valandoje svečias - Kun. Hoan Vincentas Nguyen Kim SDB

Salazietis.jpg

2018 m. balandžio 25 d. Seminarijos bendruomenės valandoje, ketvirtakursių kvietimu, apsilankė salezietis, kunigas Hoan Vincentas Nguyen Kim SDB.


Pašaukimų savaitgalis "Tu Viešpaties lauki ir vyriškai elkis" (Ps 26,14)

Paaukim_savaitgalis.jpg

Balandžio 20-22 dienomis Kauno kunigų seminarijos bendruomenė į savo aplinką pakvietė jaunus vyrus, svarstančius savo pašaukimą.