Seminarijoje lankėsi kunigai redemptoristai

Posted by Seminarija on November 21, 2018

Seminarijoje lankėsi kunigai redemptoristai

IMG_0181cropsmall.jpg

Lapkričio 21 d. Kauno kunigų seminarijoje lankėsi Bratislavos-Prahos provincijos redemptoristai kun. Rastislav Dluhý ir Gailestingumo misionierius kun. Peter Hertel, nuo šio rudens įsikūrę naujoje bendruomenėje Kaune ir Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ paskirti evangelizacinei ir misijinei tarnystei Kauno arkivyskupijoje.


Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose

Posted by Seminarija on November 14, 2018

Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose

Auros_Vartai.jpg

Lapkričio 14 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė vyko į Vilniaus Aušros vartų šventovę švęsti Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidų.


Seminarijoje lankėsi "Tikėjimo ir Šviesos" bendruomenės atstovai

Tikjimas_ir_viesa.jpg

Lapkričio 14 d. seminarijoje lankėsi "Tikėjimo ir Šviesos" bendruomenės atstovai.


Seminarijos bendruomenė TTGKK 40-mečio minėjime

Posted by Seminarija on November 9, 2018

Seminarijos bendruomenė TTGKK 40-mečio minėjime

TTGKK2.jpg

Lapkričio 9 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto (TTGKK) įsteigimo 40-mečio minėjime, kuris prasidėjo Šventosiomis Mišiomis Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, o po to tęsėsi Kauno arkivyskupijos salėje.


Malda už mirusius kunigus

Posted by Seminarija on October 31, 2018

Malda už mirusius kunigus

Kapai.jpg

Spalio 31 d. ryto Šventosiose Mišiose seminarijos bendruomenė meldėsi už mirusius kunigus. Kiek vėliau, prieš keletui dienų išvažiuojant į savo gimtąsias parapijas, seminaristai kartu su rektoriumi ir prefektu lankė kunigų, palaidotų Kauno Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos, Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo (Vytauto) ir Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčių šventoriuose, kapus.


Seminarijos bažnyčioje vyko muzikos ir poezijos vakaras "Saulėlydžių aušros"

Saullydi_auros.jpg

Spalio 30 d. Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje vyko muzikos ir poezijos vakaras „Saulėlydžių aušros“. Kompozitorių W.A. Mozart, J.S. Bach, A. Pärt ir G. Faure kūrinius atliko Ilona Klusaitė (smuikas), Karolina Beinarytė-Palekauskienė (smuikas) ir Aušra Galusevičienė (fortepijonas). Tekstus iš Šventojo Rašto bei lietuvių poetų eiles skaitė J. Naujalio muzikos gimnazijos moksleivė Emilija Grigaliūnaitė ir klier. Gintas Petkevičius. Susirinkusius pasiklausyti sveikino J.E. vysk. Algirdas Jurevičius ir seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus.