Filmas apie kunigystės pašaukimą

Posted by Seminarija on February 26, 2020

Filmas apie kunigystės pašaukimą

 

Dalinamės trumpu filmu apie kunigystės pašaukimą. 


Kviečiame kartu giedoti Žemaičių Kalvarijos kalnus

Posted by Seminarija on February 26, 2020

Kviečiame kartu giedoti Žemaičių Kalvarijos kalnus

 

Kovo 6 d. 18 val. mūsų seminarijos bažnyčioje bus giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai. Mums padės svečiai iš Klaipėdos - Klaipėdos Taikos Karalienės parapijos choralo studija, vadovas Vidmantas Budreckas.


Martyno ir Mariaus kunigystės šventimai

Posted by Seminarija on February 22, 2020

Martyno ir Mariaus kunigystės šventimai 

kunsvent.JPG

2020 m. vasario 22 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje, J. E. Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius pašventino mūsų seminariją baigusius diakonus Marių Boreišą ir Martyną Povylaitį SC kunigais. Naujiesiems kunigams meldžiame Dievo palaimos darbuose!


Svečias seminarijoje

Posted by Seminarija on February 20, 2020

Svečias seminarijoje

svec.JPG

Vasario 20 dieną Kauno kunigų seminarijoje lankėsi pastorius iš Šveicarijos.


100 metų po Popiežiaus Pijaus XI apsilankymo Kauno kunigų seminarijoje.

pop.JPG

Šiemet sukanka 100 metų, kai apaštalinis vizitatorius Lietuvai arkivyskupas Achille Ratti, vėliau išrinktas popiežiumi, lankėsi mūsų seminarijoje. Šia proga vasario 19 dieną Kauno kunigų seminarijoje lankėsi apaštalinis nuncijus Lietuvai ir Baltijos šalims arkivyskupas Petar Antun Rajič.


Maldoje už tėvynę

Posted by Seminarija on February 15, 2020

Maldoje už tėvynę

ador.JPG

Vasario 14-ą dieną Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai jungėsi į 40-ies valandų adoraciją Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.