Pasaulinė vargstančiųjų diena

Posted by Seminarija on November 14, 2019

Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimas

vargdien.JPG

Šių metų lapkričio 14 dieną, Caritas organizacija minėjo pasaulinę vargstančiųjų dieną.


Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai Vilniuje

Posted by Seminarija on November 13, 2019

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Vilniuje

smailai.JPG

Šiemet lapkričio 13 dieną buvo meldžiamasi už kunigus, vienuolius bei klierikus. Atvyko visų trijų Lietuvos kunigų seminarijų auklėtiniai bei vadovai.


Jaunimo sielovados forumas

Posted by Seminarija on November 8, 2019

Jaunimo sielovados forumas 

forumas.jpg

Lapkričio 8-ąją dieną vyko „Jaunimo sielovados forumas“. 


Kraujo donorystės akcija Kauno arkivyskupijos kurijoje

Posted by Seminarija on November 5, 2019

Kraujo donorystės akcija Kauno arkivyskupijos kurijoje

 

donor.jpg

Lapkričio 5 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko kraujo donorystės akcija, kurioje dalyvavo kurijos darbuotojai, klierikai, seminarijos dvasios tėvas ir kiti asmenys.


Malda už mirusius kunigus

Posted by Seminarija on October 30, 2019

Malda už mirusius kunigus

DSC_2070_-_Copy.JPG

Spalio 30 d. seminaristai drauge su prefektu lankė kunigų, palaidotų Kauno Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos, Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo (Vytauto) ir Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčių šventoriuose, kapus. Taip pat meldėmės prie seminarijos bažnyčios ir kurijos kiemelyje.


Sakralinės muzikos ir poezijos vakaras seminarijoje

IMG_1182.JPG

Spalio 29 dieną Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje vyko sakralinės muzikos ir poezijos vakaras  „Vėlinių preliudija“.

.