MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠV. MIŠIOS

Posted by Seminarija on September 3, 2018

Mokslo metų pradžios Šv. Mišios

Nauji_mokslo_metai_katedroje.jpg

Rugsėjo 3 d. Kauno kunigų seminarijos vadovybė ir studentai Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje - kartu su Kauno miesto aukštųjų mokyklų akademine bendruomene, mokytojais bei moksleiviais - dalyvavo mokslo metų pradžios Šventosiose Mišiose, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.


REKOLEKCIJOS MIROSLAVE

Posted by Seminarija on September 2, 2018

Rekolekcijos Miroslave

rekolekcijos.jpg

Rugpjūčio 30 d. — rugsėjo 2 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai atliko rekolekcijas Miroslavo miestelyje.


Nauji mokslo metai seminarijoje

Posted by Seminarija on August 27, 2018

Nauji mokslo metai seminarijoje

mokslo_met_pradzia.jpg

Rugpjūčio 27 d. Kauno kunigų seminarijoje, klierikams sugrįžus po vasaros atostogų bei pastoracinės praktikos, prasidėjo nauji mokslo metai.


Kauno arkikatedroje - vyskupo dr. Algirdo JUREVIČIAUS šventimai

Vysk._Algirdas.jpg

Rugpjūčio 19 d. Kauno arkikatedroje švenčiant iškilmingą Eucharistiją, gausiai susirinkusios bendruomenės akivaizdoje, vyskupu buvo įšventintas teologijos daktaras Algirdas Jurevičius, nuo 2004 metų iki dabar buvęs Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 


Stojamųjų egzaminų rezultatai

Posted by Seminarija on August 3, 2018

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ REZULTATAI

seminarija_dienotvarkei.jpg

Iš visos Kauno Metropolijos š.m. rugpjūčio 2 d. jaunuoliai rinkosi į Kauno Tarpdiecezinę Kunigų Seminariją stojamiesiems egzaminams.


Devintinių precesija su Švč. Sakramentu Santakoje, kur laukiame popiežiaus Pranciškaus

Devintins_2018.jpg

Birželio 3 d., Bažnyčiai švenčiant Švč. Kūną ir Kraują (Devintines), Kauno miesto tikintieji su parapijų vėliavomis, abu arkivyskupijos ganytojai, kunigai, diakonai, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, Eucharistinio Jėzaus, benediktinių, pranciškonių, širdiečių ir kitų kongregacijų seserys arkikatedroje bazilikoje vidudienį drauge šventė Devintinių Eucharistiją, o vėliau išėjo į gatves su Švenčiausiuoju Sakramentu tradicinėje Devintinių procesijoje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba