LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMEČIO ŠVENTIMAS SEMINARIJOJE

Posted by Seminarija on February 16, 2018

Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio šventimas seminarijoje

100_-metis_seminarijoje.jpg

Vasario 16-osios iškilmingą paminėjimą Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai pradėjo malda priešais Švč. Sakramentą Kauno Prisikėlimo bazilikoje vykusioje 40 valandų adoracijoje.


V. VARNO DAILĖS PARODA "ŽIEMOS KELIAIS“

Posted by Seminarija on February 15, 2018

V. Varno dailės paroda "žiemos keliais"

V._Varno_paroda.jpg

Dailininkas Valentinas ir jo darbai jau ne kartą buvo eksponuoti Kauno kunigų seminarijos erdvėse.


ŠIMTMEČIO „SKERSVĖJIS“

Posted by Seminarija on February 13, 2018

Šimtmečio "skersvėjis"

imtmeio_skervjis.jpg

Tradicinis Kauno kunigų seminarijos auklėtinių „Skersvėjo“ vaidinimas šiemet žiūrovus nukėlė į Papilio biblioteką ir su ja susijusias paslaptis.


ATSISVEIKINIMAS SU VYSKUPU JUOZU PREIKŠU

Posted by Seminarija on February 13, 2018

Atsisveikinimas su vyskupu Juozu Preikšu

Vysk._Juozas.jpg

Vasario 12d. vakare Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai aplankė Kauno arkikatedrą kur buvo pašarvotas vysk. Juozas Preikšas. Čia rimties ir susikaupimo akivaizdoje prie velionio karsto meldėmės rožinio maldą.


PRELATO V.S.VAIČIŪNO NAUJŲ KNYGŲ PRISTATYMO VAKARAS

Posted by Seminarija on February 8, 2018

Prelato V. S. Vaičiūno Naujų knygų pristatymo vakaras

knygos_Vaiino.jpg

Vasario 8d. seminarijos bendruomenė buvo pakviesta į Maironio muziejuje rengiamą mūsų gerbiamo prelato V. Vaičiūno eilėraščių rinkinio „Viskas gyva ir amžina“ ir eilėraščių knygutės vaikams  „Nykštuko draugija“ pristatymą. 


Marijos radijo laida "Seminarija šiandien"

Posted by Seminarija on February 5, 2018

Marijos radijo laida "Seminarija šiandien"

seminarija_iema.jpg

Jūsų dėmesiui - Marijos radijo laida "Seminarija šiandien", kurioje savo mintimis dalinasi mūsų seminaristai Gediminas, Gintas ir Mantas

RADIJAS.jpg


Viešpaties paaukojimo šventė - pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena 

grabnyios.jpg

Vasario 2d. Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai dalyvavo pamaldose Kauno arkikatedroje. Šventė arkikatedroje prasidėjo Vakarine liturgine valanda, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas.