Šeštakursių išleistuvės

Posted by Seminarija on December 8, 2017

Šeštakursių išleistuvės

ileistuvs.jpg

      Po ketverių metų pertraukos, mūsų seminarijoje vėl grįžo įprasta tradicija išlydėti vyriausiojo kuro seminaristus ir palinkėti jiems Dievo palaimos ir Marijos globos savo pašaukimo kelyje.


Bendruomenės valanda su Antanu ir Rūta Šalaševičiais

Posted by Seminarija on November 28, 2017

Bendruomenės valanda su Antanu ir Rūta Šalaševičiais

alaeviiai.jpg

Katalikų bendruomenės „Gyvieji Akmenys“ nariai Antanas ir Rūta, mūsų bendruomenės valandoje pasidalino savo bendruomenės evangelizacine veikla, būtent „Atsinaujinimo dienų“ rengimo Lietuvoje istorija ir nueitu keliu per 21 metus.


Kristaus karaliaus iškilmė

Posted by Seminarija on November 26, 2017

Kristaus karaliaus iškilmė

skyrimai_virelio.jpg

Lapkričio 26-oji, Kristaus karaliaus iškilmė, mūsų seminaristams yra ypatinga ir išskirtinė iškilmė liturginiuose Bažnyčios metuose, kuri dar labiau atskleidžia kunigo tarnystę.


Parengiamojo kurso kelionės

Posted by Seminarija on November 25, 2017

Parengiamojo kurso kelionės

pareng._kurso_kelions.jpg

Lapkričio 10 – 11 dienomis Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentai keliavome palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliais ir aplankėme keleta su jo gyvenimu bei kankinyste susijusių vietų.


Šv. Mišios su vyskupu Jonu Ivanausku

Posted by Seminarija on November 24, 2017

Šv. Mišios su vyskupu Jonu Ivanausku

vys._Ivanauskas.jpg

    Lapkričio 24d. rektoriaus kvietimu šv. Mišias mūsų seminarijoje aukojo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. 


Šv. Cecilijos minėjimas

Posted by Seminarija on November 22, 2017

Šv. Cecilijos minėjimas

Choras.jpg

Lapkričio 22-oji diena Bažnyčioje yra minima šv. Cecilija – visų muzikantų, choristų globėjos diena, kuri dėl tikėjimo verčiau sutiko atiduoti savo gyvybę nei  pagarbinti stabus.


Bendruomenės valanda su Olita Dautartaite

Posted by Seminarija on November 21, 2017

Bendruomenės valanda su Olita Dautartaite

Olita_Dautartait.jpg

Mūsų rektoriaus kvietimu, bendruomenės valandoje turėjome neeilinį svečią – kino ir teatro aktorę, poezijos skaitovę, teatro režisierę Olitą Dautartaitę.