Ypatingasis misijų mėnesis Kauno arkivyskupijoje

Posted by Seminarija on October 10, 2019

Ypatingasis misijų mėnesis Kauno arkivyskupijoje.

sp_10.jpg

Spalio 10 - 13 dienomis Kauno arkivyskupijoje vyksta misijų mėnesio renginiai, kuriuos pradėjome Šv. Mišiomis Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. 


Ypatingojo misijų mėnesio pradžios iškilmė

Posted by Seminarija on October 1, 2019

Ypatingojo misijų mėnesio pradžios iškilmė

misijas.jpg

Popiežius Pranciškus spalio mėnesį paskelbė misijų mėnesiu. Lietuvos vyskupai ir tikintieji ypatingąjį misijų mėnesį pradėjo iškilmingomis šv. Mišiomis Kaišiadorių katedroje.


Rugsėjo 8 d. - ŠVČ. M. Marijos Gimimo iškilmė Šiluvoje.

ru8.jpg

Rugsėjo 8-ąją su piligrimų jūra sakraliojoje Šiluvos aikštėje prieš vidudienį buvo švenčiamas Švč. Mergelės Marijos Gimimas. Jis pasitiktas per visą naktį Bazilikoje vykusia vigilija, o nuo pat ryto iš pačių įvairiausių kampelių Lietuvos keliai vedė į Šiluvą.


Mokslo metų pradžios šventė

Posted by Seminarija on September 2, 2019

Mokslo metų pradžios šventė

labaigrazu.jpg

Rugsėjo 2 d. seminarijos bendruomenė dalyvavo mokslo metų pradžios šventėje.


Dvasininkų kongregacijos sekretoriaus arkivysk. J. C. Patrón Wong vizitacija

wong.jpg

Birželio 11 dieną Kauno kunigų seminarijoje lankėsi neeilinis svečias iš Vatikano. Mus aplankė dvasininkų kongregacijos sekretorius arkivysk. J. C. Patrón Wong, kuris domisi Ratio fundamentalis nationalis atnaujinimu Lietuvoje. Tai dokumentas, kuris reglamentuoja bendras kunigų ruošimo nuostatas visoms šalims. Lietuvos Ratio nationalis - konkretus minėto dokumento pritaikymas dvasininkų rengimui mūsų šalyje.


Mokslo metų užbaigtuvės

Posted by Seminarija on June 7, 2019

Mokslo metų užbaigtuvės

lgin.jpg

Birželio 7 d. mokslo metų užbaigimo proga lankėmės Marijampolėje esančiame palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio muziejuje ir koplyčioje, kur šeši būsimi diakonai davė celibatinio gyvenimo ir klusnumo bažnytinei vyresnybei įžadus.