Išvyka į Kaišiadorių katedrą

Posted by Seminarija on February 14, 2019

Išvyka į Kaišiadorių katedrą

teofilius.jpg

Vasario 10 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lankėsi Kaišiadorių katedroje, kur buvo minimos pal. ark. Teofiliaus Matulionio konsekravimo vyskupu 90-tosios metinės.Išvyka į Žemaičių Kalvariją

Posted by Seminarija on February 2, 2019

Išvyka į Žemaičių Kalvariją

zemkalvmaz.jpg

Vasario 2 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė kartu su jos vadovybe lankėsi  Žemaičių Kalvarijoje. Pakeliui aplankėme Varnius, Telšius ir Stulgius.Rekolekcijos Šiluvoje

Posted by Seminarija on January 31, 2019

Rekolekcijos Šiluvoje

semrekolekcijosmaz.jpg

Sausio 28 d. — 31 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai atliko rekolekcijas Šiluvos miestelyje.Kalėdinis vakaras seminarijoje

Posted by Seminarija on December 21, 2018

KALĖDINIS VAKARAS SEMINARIJOJE

kaldinisvakaras.JPG

Gruodžio 21 d. Kauno kunigų seminarijoje vyko kalėdinis vakaras, į kurį seminarijos bendruomenė pakvietė savo ganytojus, seminaristų gimtųjų ir praktikų parapijų klebonus, artimuosius, dėstytojus ir geradarius.


Kristaus, Visatos Valdovo iškilmė ir lektorių bei akolitų skyrimai

skyrimaikatedramaa.jpg

Lapkričio 25 –ąją, Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės dieną, visi seminaristai pasiliko seminarijoje ir Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje šventė Eucharistiją kartu su susirinkusiais tikinčiaisiais. Liturgijai vadovavo seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, giedojo seminarijos auklėtiniai. Šv. Mišių pabaigoje klierikus laimino rektorius ir visi susirinkę tikintieji. Netrukus po to, dar kartą šventėme Eucharistiją Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje kartu su Kauno vyskupu augziliaru Algirdu Jurevičiumi, kuris suteikė lektoriaus ir akolito skyrimus trečio ir ketvirto kurso klierikams.


Seminarijoje lankėsi kunigai redemptoristai

Posted by Seminarija on November 21, 2018

Seminarijoje lankėsi kunigai redemptoristai

IMG_0181cropsmall.jpg

Lapkričio 21 d. Kauno kunigų seminarijoje lankėsi Bratislavos-Prahos provincijos redemptoristai kun. Rastislav Dluhý ir Gailestingumo misionierius kun. Peter Hertel, nuo šio rudens įsikūrę naujoje bendruomenėje Kaune ir Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ paskirti evangelizacinei ir misijinei tarnystei Kauno arkivyskupijoje.