bartulis.jpg

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Gimė 1949 m. gruodžio 7 d. Kauno Šančių parapijoje.

1968 m. baigė Kauno 7-ąją vidurinę mokyklą,

1971 - 1976 m. studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje,

1976 m. gegužės 30 d. įšventintas į kunigus.

1976 06 30 paskirtas Kelmės parapijos vikaru,

1977 03 01 paskirtas Radviliškio parapijos vikaru,

1978 07 10 paskirtas Kauno Petrašiūnų parapijos vikaru,

1979 03 20 paskirtas Kauno Arkikatedros Bazilikos vikaru,

1986 05 16 paskirtas Deltuvos parapijos klebonu,

1986 08 01 paliekant Deltuvos parapijos klebonu paskirtas aptarnauti Bukonių parapiją,

1989 07 10 paskirtas Kauno Arkikatedros Bazilikos klebonu,

1990 03 25 paskirtas Kauno arkivyskupijos kurijos kancleriu,

1990 08 25 paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu,

1992 05 04 paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu,

1995 05 12 paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu,

1996 06 01 paskirtas Kauno kunigų seminarijos rektoriumi.

1997 m. gegužės 28 d. buvo nominuotas vyskupu ir paskirtas pirmuoju naujai įsteigtos Šiaulių vyskupijos vyskupu.

1997 m. birželio 29 dieną konsekruotas vyskupu Kauno Arkikatedroje Bazilikoje.

1997 m. liepos 13 dieną iškilmingai įžengė į Šiaulių šv. Petro ir Pauliaus katedrą.

2000 m. lapkričio 25 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis buvo paskirtas Lietuvos Respublikos kariuomenės ordinaru.

2014 m. spalio 29 d. išrinktas LVK Ekumeninių reikalų tarybos pirmininku.

2017 m. lapkričio 20 d. išrinktas LVK Vienuolijų reikalų komisijos nariu. 

Nuotraukos šaltinis: siauliuvyskupija.lt