Kauno kunigų seminarija ruošia kunigus Romos Katalikų Bažnyčiai.

Į kunigų seminariją priimami pakrikštyti, katalikiškos doros ir tikėjimo vyrai nuo 18 metų, rimtai apsvarstę pašaukimą kunigystei. Taip pat pakankamai gabūs mokslui, baigę vidurinę ar jai tolygią mokyklą, nes kartu studijuojama Vytauto Didžiojo universitete, Katalikų teologijos fakultete.

Pasiruošimas kunigystei trunka šešerius su puse metų trimis etapais: pirmieji metai skiriami bendram pasiruošimui (propedeutinis kursas); kiti dveji – filosofijos studijoms; dar treji su puse – teologijos studijoms. Studijos baigiamos teologijos bakalauro laipsniu. Gabiausiems sudaromos galimybės toliau tęsti studijas VDU magistrantūroje arba užsienyje.

Stojimui reikalingi dokumentai:

 1. • paskutinio paso puslapio ir/arba asmens tapatybės kortelės fotokopija;
 2. • autobiografija (laisva forma);
 3. • prašymas vyskupui, rašytas ranka;
 4. • brandos atestatas;
 5. • jei kandidatas turi – kitų turimų mokslo vardų ir laipsnių bei kvalifikacijos pažymos;
 6. • vyskupo siuntimas;
 7. • charakteristika, parašyta gyvenamosios vietos parapijos klebono;
 8. • charakteristika iš mokyklos ar darbovietės;
 9. • Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentų pažymos;
 10. • sveikatos pažyma;
 11. • keturios 3x4 ir viena 6x9 nuotraukos.

Iš klebono gavus charakteristiką, reikia su visais kitais aukščiau nurodytais dokumentais vykti pas vyskupą, kuris duoda nukreipimą į seminariją.

2019 m. stojamieji egzaminai į Kauno kunigų seminariją vyks rugpjūčio 2 d. (ketvirtadienį) 10.00 val.

Prašymai ir dokumentai priimami nuo birželio 8 d. iki liepos 29 d., darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 13:00 val., adresu A. Jakšto 1.

Platesnės informacijos galima teirautis seminarijos sekretoriate arba seminarijos rektoriaus:
9.00 – 16.00 val. darbo dienomis, tel. (37) 32 37 34, el. paštu rastine@kaunoseminarija.lt.

Rektorius kun. Ramūnas Norkus: tel.+370 (618) 60 940 el. paštas: rektorius@kaunoseminarija.lt

Egzaminams kandidatai ruošiasi iš Katalikų Bažnyčios katekizmo

"Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą" (Jn 3,16).

Šiandien gyvasis Kristus per jus, broliai, trokšta parodyti ir duoti žmonėms gyvenimo prasmę, sakydamas, jog "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas" (Jn 14,5).