Sveikiname naująjį kunigą Normundą Figuriną

Posted by Seminarija on June 27, 2020

Sveikiname naująjį kunigą Normundą Figuriną

normundas.JPG

Birželio 27 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje buvęs Kauno kunigų seminarijos auklėtinis Normundas Figurinas priėmė kunigystės šventimų sakramentą. Nuoširdžiai sveikiname ir meldžiame Dievo palaimos kunigystės kelyje.


Sveikiname naująjį Kauno arkivyskupą metropolitą K. Kėvalą

ingres.JPG

Nuoširdžiai sveikiname naująjį Kauno arkivyskupą metropolitą K. Kėvalą ir prašome jam Dievo palaimos bei šv. Jono Krikštytojo užtarimo darbuose.


Mato ir Gedimino kunigystės šventimai

Posted by Seminarija on June 19, 2020

Mato ir Gedimino kunigystės šventimai Šiauliuose

siauliu.JPG

2020 m. birželio 19 d. Bažnyčioje buvo švenčiama Švč. Jėzaus Širdies iškilmė, kuri dviems Šiaulių vyskupijos diakonams, buvusiems Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams – Matui ir Gediminui – buvo išskirtinė, nes tądien vyskupas Eugenijus Bartulis juos pašventino kunigais.


Džiaugiamės dviem broliais, paskirtais akolitų tarnystei

puslapiui.JPG

Birželio 1 dieną Bažnyčioje buvo minimas šventasis kankinys Justinas, kuris yra Telšių vyskupijos globėjas. Šia proga Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje 13 val. vyko iškilmingos šv. Mišios.


30 - ies metų kunigystės jubiliejus

Posted by Seminarija on May 29, 2020

30 - ies metų kunigystės jubiliejus

jubil.JPG

Gegužės 29 d. mūsų bažnyčioje meldėsi kunigų kursas, kuris prieš 30 m. baigė Kauno kunigų seminariją ir buvo pašventinti kunigais.


Mokslo metų pabaigos šventė

Posted by Seminarija on May 22, 2020

Mokslo metų pabaigos šventė

isleistuves.JPG

Gegužės 22 dieną Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai šventė mokslo metų pabaigą. Šventosioms Mišioms vadovavo arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.


Maldų už pašaukimus savaitė

Posted by Seminarija on April 26, 2020

Maldų už pašaukimus savaitė

savait.JPG

Šiandien prasideda maldų už pašaukimus savaitė. Kviečiame drauge melsti naujų pašaukimų į kunigystę.


Rektoriaus gimtadienis ir šv. Jurgio minėjimas

Posted by Seminarija on April 23, 2020

Rektoriaus gimtadienis ir šv. Jurgio minėjimas

gimtad.JPG

Balandžio 23 diena seminarijoje buvo kitokia nei įprastai. Seminarijoje jautėsi šventinė nuotaika, nes sveikinome seminarijos rektorių Ramūną Norkų su 40 – uoju gimtadieniu. Taip pat paminėjome ir šv. Jurgį – anrtąjį Lietuvos globėją.


Velykų ryto Šv. Mišios

Posted by Seminarija on April 12, 2020

Šv. Velykų rytas

Velyk_rytas.JPG

Nors šiemet seminarijos bendruomenė sutiko šv. Velykas saviizoliacijoje ir tuščioje bažnyčioje, tačiau joks karantinas neužgožia Gerosios Naujienos, kuri skelbia - Jėzus Kristus prisikėlė!