Jaunimo sielovados forumas

Posted by Seminarija on November 8, 2019

Jaunimo sielovados forumas 

forumas.jpg

Lapkričio 8-ąją dieną vyko „Jaunimo sielovados forumas“. 


Kraujo donorystės akcija Kauno arkivyskupijos kurijoje

Posted by Seminarija on November 5, 2019

Kraujo donorystės akcija Kauno arkivyskupijos kurijoje

 

donor.jpg

Lapkričio 5 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko kraujo donorystės akcija, kurioje dalyvavo kurijos darbuotojai, klierikai, seminarijos dvasios tėvas ir kiti asmenys.


Malda už mirusius kunigus

Posted by Seminarija on October 30, 2019

Malda už mirusius kunigus

DSC_2070_-_Copy.JPG

Spalio 30 d. seminaristai drauge su prefektu lankė kunigų, palaidotų Kauno Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos, Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo (Vytauto) ir Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčių šventoriuose, kapus. Taip pat meldėmės prie seminarijos bažnyčios ir kurijos kiemelyje.


Sakralinės muzikos ir poezijos vakaras seminarijoje

IMG_1182.JPG

Spalio 29 dieną Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje vyko sakralinės muzikos ir poezijos vakaras  „Vėlinių preliudija“.

.


Tarpseminarinis krepšinio turnyras Vilniuje

Posted by Seminarija on October 26, 2019

Tarpseminarinis krepšinio turnyras Vilniuje 

opaaa.JPG

Spalio 26 dieną Lietuvos seminarijų sporto rinktinės rinkosi bendrystei ir sportinėms varžyboms. Šiemet krepšinio turnyrą organizavo Vilniaus kunigų seminarija.

.


Spalio 29 d. 19 val. - Sakralinės muzikos ir poezijos vakaras

Posted by Seminarija on October 24, 2019

Spalio 29 d. 19 val. - sakralinės muzikos ir poezijos vakaras Kauno kunigų seminarijoje

 

pataisytasssss.jpg

Spalio 29-ąją Kauno kunigų seminarijoje vyks sakralinės muzikos ir poezijos vakaras " Vėlinių preliudija".


Kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišios

Posted by Seminarija on October 19, 2019

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišios.

kardis.JPG

Spalio 19-ąją Kauno arkikatedroje vyko kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišios.


Ypatingasis misijų mėnesis Kauno arkivyskupijoje

Posted by Seminarija on October 10, 2019

Ypatingasis misijų mėnesis Kauno arkivyskupijoje.

sp_10.jpg

Spalio 10 - 13 dienomis Kauno arkivyskupijoje vyksta misijų mėnesio renginiai, kuriuos pradėjome Šv. Mišiomis Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. 


Ypatingojo misijų mėnesio pradžios iškilmė

Posted by Seminarija on October 1, 2019

Ypatingojo misijų mėnesio pradžios iškilmė

misijas.jpg

Popiežius Pranciškus spalio mėnesį paskelbė misijų mėnesiu. Lietuvos vyskupai ir tikintieji ypatingąjį misijų mėnesį pradėjo iškilmingomis šv. Mišiomis Kaišiadorių katedroje.