Adventinis vakaras seminarijoje

Posted by Seminarija on December 20, 2019

Adventinis vakaras seminarijoje

adv2.jpg

Gruodžio 20 dieną Kauno Kunigų seminarijoje vyko šventinis adventinis vakaras.


Elektroninis seminarijos bibliotekos katalogas

Posted by Seminarija on December 11, 2019

Elektroninis seminarijos bibliotekos katalogas

knygos222222.jpg

Internetinės erdvės duris pravėrė ir seminarijos biblioteka, kurios knygų katalogas pradedamas skaitmeninti.


Šeštakursių išleistuvės

Posted by Seminarija on December 7, 2019

Šeštakursių išleistuvės 

sestookai.JPG

Gruodžio 7 dieną šv. Mišiose meldėmės už vyriausiojo kurso seminaristus, jiems linkėdami Dievo palaimos ir Švč. M. Marijos globos tolesniame pašaukimo kelyje.


Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmė ir akolitų skyrimai

Posted by Seminarija on November 24, 2019

Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmė ir akolitų skyrimai.

skr.jpg

Š. m. Lapkričio mėnesio 24 dieną Bažnyčia mini Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmę. Šią dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje 12 valandą buvo švenčiama Eucharistija, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius J.E. vysk. Algirdas Jurevičius.


Padėka už tarnystę

Posted by Seminarija on November 21, 2019

Padėka už tarnystę

padkos.JPG

Šiandien į ryto šv. Mišias seminarijos bažnyčioje susirinkusi mūsų bendruomenė (darbuotojai ir seminaristai) meldėsi už seminarijos geradarius.


Šventoji valanda

Posted by Seminarija on November 21, 2019

Lapkričio 23d. seminarijos bažnyčioje vyks "Šventoji valanda"

20191123_en.png

Seminarijos bažnyčioje šį šeštadienį vyks "Šventoji valanda". Ši adoracijos valanda sujungs visas tautas. Adoracijos laikas: 18.30 - 19.30 val.


Pasaulinė vargstančiųjų diena

Posted by Seminarija on November 14, 2019

Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimas

vargdien.JPG

Šių metų lapkričio 14 dieną, Caritas organizacija minėjo pasaulinę vargstančiųjų dieną.


Rekolekcijos Pažaislyje

Posted by Seminarija on November 14, 2019

Rekolekcijos Pažaislyje

reko.JPG

Lapkričio 14 – 17 d. Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai atliko rekolekcijas Pažaislio vienuolyne. Tai buvo keturios sustojimo ir ramybės dienos įtemptuose studentų gyvenimuose.


Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai Vilniuje

Posted by Seminarija on November 13, 2019

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Vilniuje

smailai.JPG

Šiemet lapkričio 13 dieną buvo meldžiamasi už kunigus, vienuolius bei klierikus. Atvyko visų trijų Lietuvos kunigų seminarijų auklėtiniai bei vadovai.