Stojamųjų egzaminų rezultatai

Posted by Seminarija on August 3, 2017

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ REZULTATAI

seminarija_dienotvarkei.jpg

Rugpjūčio 3 d. Kauno kunigų seminarijoje vyko stojamieji egzaminai. Buvo pateikti 8 kandidatų prašymai. Priėmimo Komisijos sprendimu 6 prašymai buvo patenkinti.


Kelionė į Estiją

Posted by Seminarija on June 17, 2017

Kelionė į Estiją

estija.jpg

Birželio 13-16 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo pažintinėje kelionėje į Estiją.


Diakonystės šventimai

Posted by Seminarija on June 11, 2017

Diakonystės šventimai

diakon_ventimai.jpg

Birželio 11d. visuotinėje Bažnyčioje buvo švenčiama Švč. Trejybės iškilmė. Daugelių prasmių ši iškilmė buvo ypatinga ir išskirtinė, nes Kauno arkivyskupijoje ir Vilkaviškio vyskupijoje diakono šventimus  priėmė trys Kauno ir vienas Telšių seminarijų auklėtiniai. 


Tikėjimo išpažinimas ir celibato priesaika

Posted by Seminarija on June 9, 2017

Tikėjimo išpažinimas ir celibato priesaika

celibato_priesaika.jpg

Kauno kunigų seminarijos bendruomenė sveikina Vincentą Lizdenį ir Emilį Vasiliauską, kurie penktadienį, visos bendruomenės akivaizdoje, išpažino tikėjimą ir davė celibato priesaiką.


Edmundo Saladžiaus paroda

Posted by Seminarija on June 5, 2017

Edmundo Saladžiaus paroda

Parodai_Edmundo.jpg

Kauno kunigų seminarijoje eksponuojama dailininko Edmundo Saladžiaus paroda “KANONIZUOTIEJI ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS ROŽANČIAUS SLĖPINIAI”. 


Teologijos licenciatas

Posted by Seminarija on June 2, 2017

Teologijos licenciatas

Licenziatas_2.jpg

Taip pat kiek anksčiau gegužės mėnesį teologijos licenciato darbą apsigynė klierikas Sigitas Jurkštas. Kartu džiaugiamės ir linkime panaudoti įgytas žinias Dievo garbei ir tarnystei Bažnyčioje. 


Teologijos bakalaurai

Posted by Seminarija on June 1, 2017

Teologijos bakalaurai

Bakalaurantai_svetainei.jpg

Birželio 1-ąją seminarijos bendruomenė sveikino teologijos bakalauro darbus sėkmingai apsigynusius seminaristus: Stasį Blinstrubį, Vincentą Lizdenį, Laimoną Mituzą, Gintą Petkevičių ir Raimundą Šnapštį. Kartu džiaugiamės ir linkime panaudoti įgytas žinias Dievo garbei ir tarnystei Bažnyčioje. 


Seminarijos bendruomenės iškyla su vyskupu Kęstučiu Kėvalu

Ikyla_su_Vyskupu.jpg

Gegužės 31-ąją seminarijos bendruomenės iškyla kartu su vyskupu Kęstučiu Kėvalu, dieną prieš jam išvykstant į Telšių vyskupiją


NATO karių viešnagė seminarijoje

Posted by Seminarija on May 28, 2017

NATO karių viešnagė seminarijoje

NATO_kariai.jpg

Šiemet, Kristaus Žengimo į Dangų (Šeštinių) iškilmė buvo ypatinga.