100 metų po Popiežiaus Pijaus XI apsilankymo Kauno kunigų seminarijoje.

pop.JPG

Šiemet sukanka 100 metų, kai apaštalinis vizitatorius Lietuvai arkivyskupas Achille Ratti, vėliau išrinktas popiežiumi, lankėsi mūsų seminarijoje. Šia proga vasario 19 dieną Kauno kunigų seminarijoje lankėsi apaštalinis nuncijus Lietuvai ir Baltijos šalims arkivyskupas Petar Antun Rajič.

1920 m. vasario pirmąją savaitę, apaštalinis vizitatorius Lietuvai arkivyskupas Achille Ratti lankėsi Kaune. 1922 m. vasario 6 d. jis išrinktas Popiežiumi ir pasirinko Pijaus XI vardą.

                1922 m. Popiežius Pijus XI pripažino Lietuvos valstybę de jure. 1926 m. Pijaus XI apaštaline konstitucija Lituanorum gente buvo įkurta pirmoji savarankiška Lietuvos bažnytinė provincija su arkivyskupo metropolito sostu Kaune, 1927 m. rugsėjo 27 d. buvo pasirašytas Vatikano ir Lietuvos santykius apibrėžiantis susitarimas – konkordatas.

 

                Tad praėjus 100 metų po Pijaus XI apsilankymo, kartu paminėti šios sukakties atvyko  dabartinis apaštalinis nuncijus Lietuvai ir Baltijos šalims – arkivyskupas Petar Antun Rajič. Taip pat atvyko Telšių ir Vilniaus kunigų seminarijų auklėtiniai ir vadovai.

 

                15 val.  klierikai ir kunigai dalyvavo konferencijoje. Arkivyskupas Petar Antun Rajič konferencijoje kalbėjo apie tai kokios yra apaštalinio nuncijaus pareigos, koks yra nunciatūros darbas:

  • tarpininkavimas tarp Šventojo Sosto ir vietinės Bažnyčios;
  • valstybiniu lygmeniu – stengiamasi puoselėti sąntykius tarp valstybės ir Šventojo Sosto.

 

                Apaštalinis nuncijus pabrėžė kokia svarbi yra paklusnumo vyresnybei dorybė, ypač  priimant paskyrimus į kitas parapijas, vyskupijas: „Pirmiausia turime pasitikėti Dievu ir vyskupais, kurie prima sprendimus dėl perkėlimo. Vyskupai gerai apsvarsto savo sprendimus. Reikia būti pasiruošusiems keliauti ten, kur būsime siunčiami.“ Taip pat apaštalinis nuncijus dalinosi savo pašaukimo istorija.

               

                Apaštalinis nuncijus apie savo reakciją į paskyrimą tarnauti Lietuvoje: „kai sužinojau, jog būsiu paskirtas į Lietuvą, tai priėmiau su džiaugsmu, nes kažkada jau esu čia dirbęs nuncijaus sekretoriumi“.

                Apaštalinis nuncijus palietė ir mažėjančių pašaukimų Lietuvoje temą. Pasak jo, buvimas geru, laimingu kunigu, pritraukia pašaukimų. Esančio parapijoje klebono pavyzdys gali pritraukti jaunuolius į tarnystę Viešpaties vynuogyne.

                16 val. Vyko restauruotos memorialinės lentos atidengimas, kurią čia, vos tik pradėjus savo tarnystę Pijui XI, buvo pakabinęs tuometinis seminarijos rektorius prelatas Jonas Mačiulis - Maironis. Atminimo lentą atidengė apaštalinis nuncijus Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims, arkivyskupas Petar Antun Rajič.

                Po memorialinės lentos atidengimo prasidėjo iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovavo apaštalinis nuncijus Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims arkivyskupas Petar Antun Rajič, koncelebravo J. E. kardinolas Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir Kauno arkivyskupas nominantas Kęstutis Kėvalas bei būrys kunigų. Dalyvavo Kauno miesto savivaldybės atstovai. Homilijoje Arkivyskupas Petar Antun Rajič atkreipė dėmesį, kad kunigas turi būti maldos žmogus. Labai svarbu atnaujinti pasiryžimą gyventi celibate. Taip pat ragino melstis už pašaukimus Lietuvoje. Po Šv. Mišių svečiai buvo pakviesti šventinės vakarienės.

 

 

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)