ANTANO IŠLEISTUVĖS

Antanas.JPG

Birželio 11 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė Švęsdama Eucharistiją dėkojo Dievui už seminarijos darbuotoją Antano Šimkų ir išlydėjo į užtarnautą poilsį .

Seminarijos darbuotojas Antanas Šimkus, daug metų dirbdamas seminarijoje, visiems palikdavo labai gero ir ramaus žmogaus įspūdį. Dėkodamas Antanui už jo kruopštų darbą, seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas prisiminė kelis atvejus, kuomet į seminariją atėję svečiai palaikydavo Antaną kunigu. Anot rektoriaus, šis faktas liudija, jog žmonės jausdavo Antano širdies gelmę. Dėkodami už visų mylimo Antano Šimkaus seminarijoje nuveiktus darbus, sveikinome ir naująjį darbuotoją - Alfonsą Borodinską, kuris per kelias darbo seminarijoje dienas jau tapo geru klierikų draugu.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)