"24 VALANDOS VIEŠPAČIUI"

24valandos20160304.jpg

Kovo 4 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai dalyvavo pop. Pranciškaus inicijuotoje maldos ir atgailos akcijoje, trukusioje 24 valandas.

Atsiliepiant į Popiežiaus kvietimą, nuo kovo 4 d. 18.00 val. iki kovo 5 d. 18.00 val. Kauno arkikatedroje vyko nepertraukiama malda, Švč. Sakramento adoracija, kunigai klausė išpažinčių. Kauno kunigų seminarijos klierikai vadovavo Viešpaties šlovinimui nuo 19.00 iki 20.00 valandos giedodami giesmes ir pateikdami trumpus apmąstymus.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)