ADORACIJA SU VAIKAIS SEMINARIJOS BAŽNYČIOJE

Kovo 16 dienos popietę į seminarijos Švč. Trejybės bažnyčią sugužėjo beveik šimtas įvairaus amžiaus vaikų ir jų tėvelių bei mokytojų. Čia vyko Švč. Sakramento adoracija, skirta vaikams. Vaikai ir jų tėveliai šalia asmeninių intencijų meldėsi ir už seminarijoje savo pašaukimą apmąstyti susirinkusį jaunimą

Šiai maldos valandai vadovavo Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras dr. K. Kėvalas. Vyskupas, iškilmingai atėjės prie altoriaus, pirmiausiai pasveikino susirinkusius, trumpai pristatydamas šios maldos valandos svarbą. Vėliau buvo išstatytas Švč. Sakramentas. Vaikai kartu su Ganytoju meldėsi apmąstydami vieną Rožinio slėpinį, išsakydami maldavimus. Kiekvienas gestas – smilkymas, nusilenkimas, netgi rengimasis liturginiais drabužiais – buvo aiškinamas labai paprastai, vaikams suprantama kalba. Tam tikra prasme, vyko ir katechezė. Pasibaigus adoracijai, vaikai ir juos atlydėję tėveliai bei mokytojai, rinkosi pabendravimui ir pasitarimui dėl tolimesnės adoracijos su vaikais į Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro salę. Kartu vyko ir agapė, kurioje dalyvavo  Kauno kunigų seminarijos klierikas Nerijus Pipiras, sesuo Aloyza Malinauskaitė,atsakinga už nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją Švč. Sakramento koplyčioje ir Kauno arkikatedroje bazilijoje, kitos seserys vienuolės.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)