APLANKĖME MONSINJORĄ VINCENTĄ JALINSKĄ

Vincelis.JPG

Kovo  4 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai drauge su rektoriumi mons. Aurelijum Žukausku aplankė kauniečių labai mylimą kunigą – monsinjorą Vincentą Jalinską, kurį daugelis meiliai vadina Vinceliu.

Daug žmonių kunigą Vincelį, dėka jo ilgametės tarnystės klausykloje, pažįsta kaip uolų susitaikinimo su Dievu tarną ir todėl kartais jį pavadina viso Kauno dvasios tėvu.  Jau kuris laikas monsinjoras negaluoja ir dėl ligos nebegali klausyti išpažinčių bei švęsti Eucharistijos Kauno arkikatedroje.

Paprašytas monsinjoras Vincelis pasidalino atsiminimais iš savo jaunystės,  studijų seminarijoje metų. Papasakojo apie patirtus baisumus ir Dievo Apvaizdos vedimą karo metu būnant pačiame fronte, Vokietijoje. O kiek prisijuokėm iš pasakojimų apie monsinjoro globotus žvėrelius – kuosą, beždžionėles ir kalbančią papūgą Aiduką, kuri net užkietėjusius ateistus priversdavo susigėsti garsiai šaukdama išmoktą frazę: „Yra Dievas, valio!”

Nei patirti gyvenimo sunkumai, nei liga, nei senatvė neatėmė iš Vincelio tikro džiaugsmo būti kunigu. Padrąsinimas eiti kunigystės pašaukimo keliu iš šio kunigo lūpų mums skambėjo labai įtikinamai. 

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)