ARKIVYSKUPO PADĖKA BENDRADARBIAMS

IMG_6516.JPG

Gruodžio 15 d. Švč. Trejybės bažnyčioje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ meldėsi už savo artimiausius bendradarbius.

Kiekvienais metais Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, artėjant Kalėdoms drauge su arkivyskupu švęsti Eucharistiją ir dėkoti už praeinančius metus susirenka Kauno arkivyskupijos kurijos institucijų darbuotojai ir savanoriai. Šie žmonės vykdo arkivyskupo jiems patikėtą tarnystę – vieni iš jų yra atsakingi už arkivyskupijos jaunimo ir šeimų sielovadą, kiti rūpinasi gailestingumo darbais, evangelizacija, katechizacija ir piligriminių kelionių organizavimu. Nemaža dalis šių, save Kristui ir Bažnyčiai dovanojančių žmonių yra pasauliečiai, atliekantys daug labai svarbių darbų, kurie kasdienybėje mažiau pastebimi – tvarko arkivyskupijos finansus, rūpinasi arkivyskupijos ūkiniais reikalais, informacijos sklaida.

Po Eucharistijos Šv. Damijono maldos grupės vyrai parodė trumpą vaidinimą, pavadintą „Dykumos Tėvai“, po kurio arkivyskupas visus pakvietė į arkivyskupijos kuriją pasidalinti kalėdaičiais ir pabendrauti prie pietų stalo.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)