ATGAILOS ŽYGIS

zygis.jpg

Kovo 12 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai drauge su seminarijos dvasios tėvu, kun. Aldonu Gudaičiu SJ, iš Kauno pėsčiomis ėjo į Paštuvą.

Žygį pradėjome malda Kauno arkikatedroje bazilikoje, prie šv. popiežiaus Jono Pauliaus II relikvijos. Dvasios tėvo, kun Aldono paraginti, kiekvienas šiame žygyje nešėmės ypatingą prašymą ar auką Dievui. Eidami taip pat meldėmės ir žmonių intencijomis, kurias viso žygio metu mums buvo siunčiamos socialiniais tinklais internete.

Atėjus į Raudondvarį mus pasitiko Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos klebonas, mons. Augustinas Paulauskas. Trumpai pasimeldę bažnyčioje, parapijos namuose pailsėjome ir užkandome. Beveik septynias valandas trukusį 28 kilometrų žygį baigėme Paštuvoje, sesučių karmeličių vienuolyne, kur švęsdami Eucharistiją dėkojome Dievui už viską. Sesučių paruošta skani vakarienė buvo didelė meilės dovana mažumėlę pavargusiems ir išalkusiems klierikams.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)