Atsisveikinimas su vyskupu Juozu Preikšu

Vysk._Juozas.jpg

Vasario 12d. vakare Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai aplankė Kauno arkikatedrą kur buvo pašarvotas vysk. Juozas Preikšas. Čia rimties ir susikaupimo akivaizdoje prie velionio karsto meldėmės rožinio maldą.

Vasario 13d. Kauno arkikatedroje Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai dalyvavo šv. Mišiose išlydint a.a. vysk. Juozo Preikšo palaikus į Panevėžį. Koncelebracines šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ kartu su apaštališkuoju nuncijumi arkivyskupu Pedro Lopez Quintana, Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu, kardinolu emeritu Audriumi Juozu Bačkiu, Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku ir vyskupais emeritais Juozu Matulaičiu ir Juozu Žemaičiu bei gausiai susirinkusiais kunigais.

Savo homilijoje arkivyskupas Lionginas prisiminė a.a. vyskupo Juozo pagrindinius pašaukimo momentus bei pasidalino mintimis kokį jis prisimena vyskupą Juozą kaip žmogų ir ganytoją. Mirtis, anot arkivyskupo, krikščioniui yra atsiliepimas į Dievo šaukimą, kuris suvienija mus su Kristumi nugalėjusiu ir perkeitusiu mirtį, tai perėjimas - Pascha į gyvenimą su Tėvu, Jo amžinuosiuose Namuose.

Dėkojame Dievui už Jo rūpestį ir meilę, kurią Jis mums rodė per vyskupo Juozo Preikšo tarnystę. 13 metų savo kunigiškos tarnystės, jis atidavė dirbdamas dėstytoju Kauno kunigų seminarijoje. Tesiilsi ramybėje!

V kurso klierikas Liutauras Vilėniškis

Nuotraukų autorius: IV kurso klr. Edgaras Versockis

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)