MALDŲ UŽ PAŠAUKIMUS SAVAITGALIS IR ATVIRŲ DURŲ DIENA

Ketvirtasis Velykų sekmadienis nuo seno vadinamas Gerojo Ganytojo sekmadieniu. Tądien tikintieji raginami melstis prašant gausių ir brandžių pašaukimų į dvasinį luomą.

Ta proga tradiciškai Kauno kunigų seminarijoje vyksta atvirų durų dienos ir maldų už pašaukimus savaitgalis.

Atvirų durų diena šeštadienį, balandžio 20 d., prasidėjo susitikimu su seminarijos vadovybe ir klierikais. Pasak rektoriaus mons. Aurelijaus Žukausko, į šį susitikimą atvyko ne tik ketinantys studijuoti seminarijoje jaunuoliai, bet ir tikintieji, atvėrę seminarijos duris daugiau iš smalsumo. Visiems susirinkusiems buvo papasakota apie seminariją, pasidalinta mintimis apie pašaukimą, aptarta priėmimo į šią alma mater tvarka, dienotvarkė. Vidurdienį iškilmingų Šventų Mišių šventimui vadovavo seminarijos prefektas kun. Kęstutis Genys, drauge koncelebravo rektorius mons. A. Žukauskas, dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis ir Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaras kun. Žilvinas Zinkevičius, atlydėjęs gausų būrį ministrantų iš Jonavos ir Bukonių parapijų. Homilijoje kun. K. Genys dėkojo visiems, kurie savo maldose lydi seminaristus ir kunigus.

Sekmadienį, balandžio 21 d., iškilmingų Šventų Mišių šventimui seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje vadovavo dvasios tėvas kun. A. Arštikaitis.  Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Homilijoje pamokslininkas kalbėjo, jog pašaukimai, kaip sako popiežius emeritas Benediktas XVI savo žinioje, skirtoje šiųmetei maldų už dvasinius pašaukimus dienai, gimsta tik iš asmeninio ir glaudaus santykio su Jėzumi – Geruoju Ganytoju. Todėl visų susirinkusių buvo prašoma melstis, kad  santykis su Prisikėlusiuoju kaskart būtų vis glaudesnis.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)