ATVIRŲ DURŲ DIENA KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOJE

Gegužės 10 d. Kauno kunigų seminarijoje vyko kasmetinis renginys „Atvirų durų diena“.

atviru_duru_diena.jpg

Šeštadienio rytą nemažas būrelis jaunuolių ir berniukų apsilankė Kauno kunigų seminarijoje. Susirinkę koplyčioje jie galėjo išgirsti klierikų liudijimus, o besidomintys studijomis seminarijoje -  pasiteirauti apie įstojimo ir studijų sąlygas. Trumpai pažaidę krepšinį ir futbolą seminarijos sporto aikštelėje visi drauge šventėme Eucharistiją seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje. Būsimieji seminarijos klierikai iš Šiluvos parengiamojo kurso bei svečiai iš Pilnų Namų bendruomenės liko bendriems pietums.

Te Dievas laimina kiekvieną jauną vyrą, svarstantį savo širdyje kunigystės pašaukimą!

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)