ATVIRŲ DURŲ DIENA

atviru_duru.jpg

Gegužės 7 d. Kauno kunigų seminarijoje Vyko atvirų durų diena. Nuo 10 val. laukėme visų norinčių susipažinti su seminarijos aplinka ir seminarijos gyvenimu, būsimų kunigų ugdymu. Ypatingai laukėme tų jaunuolių, kurie galvoja ir svajoja apie kunigystės kelią. 

Atvykę svečiai galėjo apžiūrėti seminarijos architektūrinį ansamblį, žaliuojantį ir žydintį seminarijos kiemelį su krepšinio aikštele, bet taip pat ir sporto salę, reflektorių, švč. Trejybės bažnyčią ir vieną iš naujai suremontuotų gyvenamųjų kambarių. Turėjo galimybę susipažinti su seminarijos istorija ir klierikų ugdymo programa.

11 val. vyko susitikimas su seminarijos bendruomene. Į įvairiausius svečių klausimus atsakinėjo seminarijos rektorius monsinjoras Aurelijus Žukauskas, studijų dekanas prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, prefektas kun. Kęstutis Genys ir čia besimokantys klierikai.

12 val. šventėme šv. Mišių auką už pašaukimus į kunigiškąjį luomą. Į maldą įsijungė kun. Andrius Valčiukas, atvežęs Kurtuvėnų parapijos jaunimą. Šv. Mišių metu giedojo jaunimo choras „Exaudi“. 

IV kurso klierikas Laimonas Mituzas PNB

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)