KLIERIKŲ SUSITIKIMAS AUŠROS VARTŲ ATLAIDUOSE.

Lapkričio 13 d. vykome į Vilnių, į Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidus.

AusrosVartai13.jpg

Susitikimą pradėjome Švč. Sakramento adoracija Šv. Teresės bažnyčios kriptoje. Vėliau kartu su Vilniaus Šv. Juozapo ir Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus seminarijų klierikais ir vadovybe Šv. Teresės bažnyčioje šventėme Eucharistiją, kurios šventimui vadovavo Telšių seminarijos rektorius kun. Viktoras Ačas. Džiaugėmės, jog Vilniaus seminarijos klierikams pavyko suburti nedidelį jungtinį klierikų chorą, kuris Eucharistijos šventimo metu labai gražiai giedojo.

Esame labai dėkingi Šv. Teresės parapijos bendruomenei bei jos klebonui mons. Jan Kasiukevič už iškilmingą ir labai skanią vakarienę, kurios metu turėjome progą vieni su kitais pabendrauti ir artimiau susipažinti.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)