AUŠROS VARTŲ ATLAIDUOSE

Lapkričio 12 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir darbuotojai lankėsi Vilniuje ir meldėsi  Aušros vartų Gailestingosios Dievo Motinos globos atlaiduose.

ausros_vartai.JPG

Aušros vartų Gailestingosios Dievo Motinos globos atlaidai jau yra tapę tradicine proga susitikti visų trijų Lietuvos kunigų seminarijų klierikams bei vadovams. Šiemet lapkričio 12 dieną šiuose atlaiduose buvo meldžiamasi už kunigus, vienuolius bei klierikus.

Atvykę į Vilnių turėjome valandėlę laisvesnio laiko, tad jį ir išnaudojome. Kaip kurie iš mūsų skubėjo pasimelsti į Vilniaus Rytų apeigų katalikų Švč. Trejybės bažnyčią, kurioje savo laiku meldėsi ir tą dieną liturgijoje minimas šventasis arkivyskupas Juozapatas Kuncevičius. Kiti nusprendė pasivaikščioti besigrožint sostinės senamiesčiu ar apsilankyti leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ knygyne bei įsigyti studijoms ir dvasiniam skaitymui reikalingų knygų.

17 val. drauge su broliais iš Telšių ir Vilniaus kunigų seminarijų atėjome į Šv. Teresės bažnyčios kriptą, kurioje meldėmės adoruodami Švenčiausiąjį Sakramentą, o 19 val. toje pačioje bažnyčioje šventėme iškilmingą Eucharistiją, kuriai vadovavo Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Vyskupas Arūnas klierikams skirtoje homilijoje kalbėjo apie maldą, kuri turi persmelkti visą aktyvų veikimą. Mes esame įpratę ieškoti patogaus laiko ir vietos maldai, o aktyvioje kunigo tarnystėje tas „patogumas“ ne visuomet pasitaiko, tad net nepatogiose situacijose ir laiko stokoje turime išlikti maldos vyrais.

Pasimeldę ir pabendravę prie dosniai Šv. Teresės bažnyčios klebono Jan Kasiukevič paruoštų vaišių stalo, keliavome autobusu namo dainuodami dainas.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)