Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai Vilniuje

smailai.JPG

Šiemet lapkričio 13 dieną buvo meldžiamasi už kunigus, vienuolius bei klierikus. Atvyko visų trijų Lietuvos kunigų seminarijų auklėtiniai bei vadovai.

Atvažiavus anksčiau buvo galimybė nueiti trumpą piligriminę kelionę senamiestyje: pasimelsti prie Aušros Vartų Gailestingumo Motinos paveikslo, aplankyti Dievo Gailestingumo šventovę, pasimelsti prie šv. Kazimiero palaikų ...

19 val. Šv. Teresės bažnyčioje šventėme iškilmingą Eucharistiją, kuriai vadovavo Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Homilijoje celebrantas kreipėsi tiek į pasauliečius, tiek į dvasininkus akcentuodamas, jog savo elgesiu „neužgniaužtume“ vaikuose besiskleidžiančio maldingumo iš kurio vėliau kyla pašaukimas ar į pašvęstąjį ar į santuokinį gyvenimą.

Esame labai dėkingi Šv. Teresės parapijos bendruomenei bei jos klebonui mons. Kęstučiui Latožai už iškilmingą ir labai skanią vakarienę, kurios metu turėjome progą vieni su kitais pabendrauti ir artimiau susipažinti.

Klier. Linas Vaitiekūnas

nuotraukos Klier. Zenono Turausko

 

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)