Susitikimas su vyskupais:
K. Kėvalu ir L. Virbalu SJ

Bendruomenės valandoje du ketvirtadienius iš eilės turėjome galimybę bendrauti su abiem naujaisiais Lietuvos vyskupais – vysk. Kęstučiu Kėvalu ir vysk. Lionginu Virbalu SJ.

KKevalasseminarija.jpg

Virbalasseminarija.jpg

Spalio 10 d. susitikome Kęstučiu Kėvalu, Kauno arkivyskupijos vyskupu pagalbininku. Labai džiaugėmės, jog vyskupui Kęstučiui rūpėjo kuo gyvename mes, klierikai. Jo paties siūlymu susitikimą pradėjome bendra malda ir kiekvieno klieriko asmeniniu pasidalinimu apie gyvenimą seminarijoje. Vėliau vysk. Kęstutis pats papasakojo apie savo kasdienybę, kurioje anot jo paties, didžiausias iššūkis yra iš daugybės darbų, kvietimų ir pasiūlymų atsirinkti aktualiausius ir svarbiausius. Baigiantis susitikimui sulaukėme staigmenos – namų darbo. Vyskupas Kęstutis kiekvienam klierikui pateikė atspausdintą mąstymą apie celibato reikšmę kunigo gyvenime ir pakvietė  asmeninėmis šios temos įžvalgomis pasidalinti kitame susitikime, kuris įvyks po mėnesio.

Spalio 17 d. pas mus viešėjo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ. Vysk. Lionginas paskutinius trejus metus darbavosi Romoje, Rusicum kolegijoje, kurioje gyvena Romoje studijuojantys Rytų apeigų katalikai ir netgi studentai stačiatikiai iš  Maskvos patriarchato. Pasakodamas apie šį trejų metų laikotarpį vysk. Lionginas sakė, jog nors nebuvo lengva palikti Romoje pradėtus darbus bei ten sutiktus žmones, ganytojo tarnystė Panevėžio vyskupijoje, nors ir nelengva, yra artima širdžiai. Vysk. Lionginas taip pat pasidalino įspūdžiais iš neseniai Romoje vykusių vyskupų kursų, priminė dažnai pop. Pranciškaus kartojamą mintį apie tai, jog Bažnyčia turi visuomet išlikti atvira ir eiti pasitikti jos paribiuose esančius žmones. Buvo labai įdomu klausyti pasakojimo apie Bažnyčios augimo tempus Pietų Korėjoje, kur per maždaug penkiasdešimt metų tikintiesiems tarnaujančių kunigų skaičius išaugo nuo aštuoniasdešimt šešių iki dešimties tūkstančių.

 

Atsisveikindami su vyskupais jiems padovanojome simbolines dovanėles – mūsų brolio klieriko Karolio Valskio darytas bičių vaško žvakeles. 

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)