Bendruomenės valanda su t. Vytautu Merkiu SJ

Kun..jpg

Šį kartą, bendruomenės valandą surengėme Jėzuitų vienuolyne, aplankydami kunigą jubiliatą, tėvą Vytautą Merkį SJ.

Devyniasdešimt pirmuosius metus skaičiuojantis t. Vytautas mielai sutiko pasidalinti savo išmintimi ir per gyvenimą sukaupta kunigiškąją patirtimi.  Visą susitikimą lydėjo neapsakomo gėrio ir šviesos nuotaika. Garbaus amžiaus tėvelis gražiai prisiminė visas savo tarnystės vietas, ilgą kelią iki kunigų seminarijos ir galiausiai studijas pogrindinėje kunigų seminarijoje. Tėvelis Vytautas yra pirmasis pogrindžio kunigų seminariją baigęs įšventintas kunigas.

Seminaristai įdėmiai klausėsi t. Vytauto patarimų ir jo sukauptos gyvenimiškos išminties. 

„Šitą darbą atlikite su nepaprastai gilia meile, nesirūpinkite materialiniais dalykais, nenorėkite, kad žmonės jus girtų, bet mylėkite juos“ . – štai tokį gražų palinkėjimą išsinešėme iš susitikimo su t. Vytautu Merkiu SJ. 

Dėkojame Dievui už t. Vytauto tarnystę ir gyvenimą, linkime jam sveikatos  ir Dievo palaimos jo kasdienybėje.

Klierikas Mantas Jakštas 

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)