BENDRUOMENĖS VALANDOS SVEČIAS - PALEMONO PARAPIJOS KLEBONAS

kunDarius.jpg

Kovo 18 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės parapijos klebonas kun. Darius Vasiliauskas.

Kunigas Darius prieš trejus metus baigė seminariją, o šiuo metu nuo praėjusių metų rugpjūčio tarnauja Palemono parapijos bendruomenei. Susidomėję klausėmės pasidalinimo apie klebono kasdienybėje patiriamus džiaugsmus, iššūkius, nusivylimus ar net tragikomiškas situacijas. Kun. Darius liudijo, jog ištikimybė Dievui maldoje išveda iš pačių kebliausių situacijų, pasitaikančių tiek asmeniniame gyvenime, tiek tvarkant parapijos bendruomeninius ar ūkinius reikalus. Svarbu nebijoti savo silpnumo, neapleisti išpažinties ir išlikti atviru Dievo veikimui. Kunigas Darius džiaugiasi kunigyste ir sakė, jog į nieką neiškeistų privilegijos būti Jėzaus Kristaus ir jo mylimos Bažnyčios tarnu.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)