BROLIO ROLANDO AMŽINIEJI ĮŽADAI

Buvęs Kauno kunigų seminarijos studentas, pranciškonas brolis Rolandas Taučius rugsėjo 17 d. davė amžinuosius įžadus.

rolandas.JPG

Amžinųjų įžadų šventė vyko Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje, kuri buvo pilna Rolando artimųjų ir draugų. Iškilmingame Eucharistijos šventime asistavo Kauno kunigų seminarijos klierikai, drauge su pranciškonų provincijolu, br. Kun. Astijumi Kungiu koncelebravo nemažas būrys brolių pranciškonų iš kitų Lietuvoje esančių vienuolynų, taip pat seminarijos rektorius, mons. Aurelijus Žukauskas, studijų dekanas prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas bei buvę brolio Rolando bendrakursiai. Po Eucharistijos šventimo labai daug žmonių sveikino brolį Rolandą. Sveikinančiųjų gausa liudijo, jog brolis Rolandas savo tarnyste ar tiesiog draugyste yra prisilietęs prie daugybės žmonių gyvenimų.

Brolis Rolandas, duodamas amžinuosius neturto, skaistumo bei paklusnumo įžadus, savo gyvenimą galutinai ir neatšaukiamai padovanojo Dievui ir Bažnyčiai. Melskime Dievą malonės, kad brolis Rolandas liktų ištikimas įžadams ir džiaugsmingai darbuotųsi Viešpaties vynuogyne.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)