Choras „Exaudi“

Po iškilmingos Sekmadienio Mišių liturgijos, vakarėjant, Švč. Trejybės bažnyčia buvo pripildyta klausytojų.

Verbų sekmadienio pavakrę Kauno kunigų seminarijos Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje pirmą kartą buvo atlikta Cezario Francko oratorija „Septyni Kristaus žodžiai nuo kryžiaus“.

 Šis kūrinys, kaip liudija paties autoriaus ranka  paliktas įrašas, datuojamas 1859 metų rugpjūčio 14 diena. Jis ilgą laiką buvo  pamirštas ir į autoriui priskiriamų kūrinių katalogą neįtrauktas.

Oratoriją atliko neseniai susikūręs jungtinis jaunimo choras „Exaudi“. Meno vadovas ir dirigentas brolis jėzuitas Eugenijus Puzynia SJ. Chore gieda įvairių Kauno miesto gimnazijų moksleiviai, universitetų studentai.

Koncerte taip pat dalyvavo Jurga Šalčiūtė (mecosopranas), prof. Tomas Ladiga (bosas), Povilas Paleckis (tenoras), Mangirdas Dapkus (tenoras), Dalia Jatautaitė (vargonai), s. Pija Metrikytė (kanklės), Evelina Butkienė (bosinės kanklės) ir Giedrius Daunoravičius (violončelė).

 Šis kūrinys, pagal kompozitoriaus sumanymą atliekamas Didžiosios savaitės liturgijos metu, giedojimą papildant skaitiniais, maldomis bei meditacijomis, todėl ištraukas iš Karlo Rahnerio meditacijų skaitė Viktorija Urbonaitė. Ragindamas įsiklausyti į Viešpaties šauksmą nuo kryžiaus,– „šauksmą, kuris dažnai šiandien lieka kaip nebylus balsas tyrlaukiuose“, - maldos vakarą pradėjo Kauno kunigų seminarijos rektorius monsinjoras Aurelijus Žukauskas.

Muzikos garsai iš tiesų gausiai susirinkusius pasiklausyti šio kūrinio tikinčiuosius  įvedė į Didžiosios savaitės įvykius.

Baigiantis vakarui seminarijos rektorius nuoširdžiai dėkojo atlikėjams už padovanotas nuostabias akimirkas.

Vėliau seminarijos refektoriuje bendrauta prie arbatos puodelio.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)