DEKANO IR KLEBONO PAREIGŲ PERDAVIMAS

klebono_pareigos.jpg

Rugsėjo 26 d. Kauno kunigų seminarijoje įvyko dekano ir klebono pareigybių perdavimas.

Kauno kunigų seminarijoje jau nuo seno yra pareigos, kurios padeda palaikyti bendrą tvarką. Dekano pareigoms paskirtas klierikas rūpinasi oficijų (kasdienių buities darbų) bei budėjimų tvarkaraščių sudarymų, saugo bendrą klierikų įždą, atstovauja klierikus įvairiuose renginiuose. Klebono tarnystė susijusi su tvarka bažnyčioje ir liturgijoje. Klebonas kas savaitę paskiria klieriką zakristijono pareigoms, lektoriaus ir psalmisto tarnystei liturgijos metu, sudarinėja asistuojančių klierikų sąrašus iškilmingiems Eucharistijos šventimams, kuriuose dažnai atlieka ceremonijarijaus pareigas.

Vakarienės metu seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas padėkojo savo tarnystę baigusiems klierikams ir sveikino naujuosius dekaną bei kleboną.

Trejus metus seminarijos dekano pareigas ėjo brolis klierikas Laimonas Mituzas PNB, kurį pakeitė klierikas Gediminas Kasperavičius, o klebono pareigos teko klierikui Mariui Boreišai, pakeitusiam du metus klebonu buvusį klieriką Vincentą Lizdenį.

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)