Švč. M. Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmė ir atsiseikinimas su diakonais

diakonaiGruodžio 7 dienos vakare, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės išvakarėse, Kauno kunigų seminarijoje vyko Švenčiausiojo sakramento adoracija, kurios metu diakonai dėkojo už pašaukimo dovaną. 

Po maldos buvo rodoma programėlė apie gyvenimo kelią, pašaukimą, žmonių tarpusavio santykius. Rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, dėkodamas diakonams už seminarijos bendruomenėje praleistus šešerius su puse metų, kiekvienam jų įteikė  po dubenį ir rankšluostį. Ši simbolinė dovanėlė  primena, jog kunigas – Dievo tarnas žmonėms.

Gruodžio 8 , Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo liturginės iškilmės dieną, seminarijos Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje vyko atlaidai. Pagal seną tradiciją šia dieną su Alma Mater atsisveikina ją baigę diakonai. Ta proga iškilmingų Šventų Mišių šventimui vadovavo Kauno arkivyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo VDU KTF prodekanas prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, seminarijos vadovybė. Sakydamas homiliją, vyskupas pažymėjo, jog gėrio ir blogio kova nuolat vyksta istorijoje, ir šioje perspektyvoje kaskart naujai skamba Jėzaus drąsinimas nebijoti. Tai lyg aušrinė Žvaigždė, nušviečianti krikščionio kelią.

 Baigdamas Eucharistijos šventimą, Ganytojas linkėjo tikėjimo kelionėje visada eiti kartu su Marija.

Komentarai:

Paskelbė JM on
grazu.
Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)