059_small.jpgDiakonų išleistuvės

Gruodžio 7d., Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės išvakarėse, su seminarijos bendruomene atsisveikino šią Alma Mater jau baigę diakonai: Deividas Baumila, Donatas Grigalius ir Darius Vasiliauskas. 

Ta proga seminarijos Švč. Trejybės bažnyčios koplyčioje iškilmingų šventų Mišių aukai vadovavo studijų dekanas prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, drauge koncelebravo rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, prefektas kun. Kęstutis Genys, dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis, kun. br. Severin – Armin Holochr OFS.

Sakydamas homiliją, dvasios tėvas kun. A. Arštikaitis kalbėjo apie tą dieną Bažnyčios minimą šventąjį Ambroziejų. Pamokslininkas tiek su seminarija atsisveikinančius diakonus, tiek ir visus besirengiančius kunigystei klierikus bei  Mišias švenčiančius kunigus ragino nebijoti kalbėti žmonėms apie Dievą.Juk ir šventasis Augustinas atsivertė, išgirdęs šventojo vyskupo Ambroziejaus pamokslus.  

Šventų Mišių pabaigoje žodį taręs seminarijos rektorius mons. A. Žukauskas džiaugėsi, galėjęs matyti trijų būsimųjų kunigų dvasinį, intelektualinį ir bendražmogišką augimą. Rektorius kiekvienam jų įteikė po praustuvę ir rankšluostį, ragidamas visada atsiminti, jog Jėzus Paskutinės Vakarienės metu plovė savo mokiniams kojas. Plauti kojas, pasilenkti prie žmogaus vargo, kančios, skausmo – kunigiškosios tarnystės viršūnė.

Diakonų vardu visai seminarijos bendruomenei dėkojo diak. Donatas Grigalius.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)