Diakonystės šventimai

diakon_ventimai.jpg

Birželio 11d. visuotinėje Bažnyčioje buvo švenčiama Švč. Trejybės iškilmė. Daugelių prasmių ši iškilmė buvo ypatinga ir išskirtinė, nes Kauno arkivyskupijoje ir Vilkaviškio vyskupijoje diakono šventimus  priėmė trys Kauno ir vienas Telšių seminarijų auklėtiniai. 

Trys mūsų broliai: Vincentas Lizdenis, Emilis Vasiliauskas ir  Laimonas Mituzas. Šie broliai buvo įšventinti diakonais. Kauno arkikatedroje bazilikoje Vincentą ir Emilį įšventino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Taip pat Vilkaviškio katedroje prie Viešpaties altoriaus tarnauti buvo pakviesti Laimonas Mituzas (Kauno kunigų seminarija) ir Valdemaras Mačys (Telšių kunigų seminarija). Iškilmei vadovavo Vilkaviškio vyskupijos ordinaras, jo eskcelencija vysk. Rimantas Norvila, jam talkininkavo į šventę atvykę vyskupijos kunigai. Katedroje iškilmingą procesiją su būsimais diakonais pasitiko gausus tikinčiųjų  būrys. Savo homilijoje vysk. R. Norvila minėjo, kad ši data yra triguba šventė Vilkaviškio vysupijai – tai  Švč. Trejybės iškilmė, šv. Antano Paduviečio, vyskupijos globėjo atlaidai ir naujųjų diakonų šventimai. Nuostabus Dievo Apvaizdos veikimas leido mums garbinti Dievą, prašyti sau ir kitiems šv. Antano užtarimo ir globos bei dėkoti už naujai išrinktus Dievo ir žmonių tarnus. Vyskupas R. Norvila kreipdamasis į būsimuosius diakonus savo homilijoje nuoširžiai pasveikino abu būsimus diakonus, kviesdamas juos tęsti Kristaus pradėtą misiją, kurią lydi ne tik džiaugsmas ir paguoda, bet ir sunkumai bei išbandymai. Tam, kad misija būtų įmanoma, svarbu visada sekti Kristumi ir kaip šventajam Antanui vsada Jį laikyti savo gyvenimo ir tarsnyste centru.

Diakonai yra tarnai, kurie pašvenčia savo gyvenimus tarnaudami kitiems. Apaštalai skyrė diakonus įvairiems kasdieniams patarnavimams. Šie šventimai yra tvirtas pamatas kunigystei, nes kunigas pirmiausiai yra žmonių ir Dievo tarnas. 

Kviečiame melstis už šiuos mūsų brolius ir prašyti Dievą visų reikalingų malonių jų pašaukimams.

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)