Diakonystės šventimai

Sigito_ir_Liutauro_ventimai.jpg

Kovo 18 d.  Penktąjį Gavėnios sekmadienį, du mūsų broliai - Liutauras Vilėniškis ir Sigitas Jurkštas, Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo pašventinti diakonais.

Gausiai susirinkę tikintieji, Kauno arkikatedroje bazilikoje, tapo liudininkais džiūgaus visai Kauno Bažnyčiai įvykio – J.E. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, dviems Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams, Liutaurui Vilėniškiui ir Sigitui Jurkštui suteikė diakonystės šventimus.

Arkivyskupas savo homilijoje visiems susirinkusiems dar kartą priminė, kad diakonai yra tarnai, kurie pašvenčia savo gyvenimus tarnaudami kitiems. Šie šventimai tvirtas pamatas kunigystei, nes kunigas yra žmonių ir Dievo tarnas, tačiau ne tarpinė stotelė link kunigystės šventimų.

Po Šv. Mišių, diakonams iškilmingai perskaityti ir įteikti pirmieji paskyrimai į tarnystės vietas. Diakonas Liutauras Vilėniškis paskirtas atlikti sielovadinės tarnystės Raudondvario parapijoje, o diakonas Sigitas Jurkštas sielovadinę tarnystę atliks Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių)  parapijoje.

Visa Kauno kunigų seminarijos bendruomenė sveikina ir linki Dievo vedimo ir globos naujiesiems diakonams!

I kurso klr. Mantas Jakštas

Nuotraukų autorius: IV kurso klr. Edgaras Versockis

 ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)