Dvasininkų kongregacijos sekretoriaus arkivysk. J. C. Patrón Wong vizitacija

wong.jpg

Birželio 11 dieną Kauno kunigų seminarijoje lankėsi neeilinis svečias iš Vatikano. Mus aplankė dvasininkų kongregacijos sekretorius arkivysk. J. C. Patrón Wong, kuris domisi Ratio fundamentalis nationalis atnaujinimu Lietuvoje. Tai dokumentas, kuris reglamentuoja bendras kunigų ruošimo nuostatas visoms šalims. Lietuvos Ratio nationalis - konkretus minėto dokumento pritaikymas dvasininkų rengimui mūsų šalyje.

Vizito metu, arkivysk. J. C. Patrón Wong buvo supažindintas su Kauno kunigų seminarija. Įvyko trumpa konferencija, kurios metu arkivysk. J. C. Patrón Wong pabrėžė, jog kunigiško gyvenimo dovana - tai dovana visai bendruomenei nuo Viešpaties. Evangelija ir šių dienų visuomenė prašo kunigo, kuris mylėtų, turėtų patarnavimo ir Evangelinę dvasią. Būti kunigu - tai išskleisti visas bažnytines ir žmogiškas dimensijas. Kunigas - tai asmuo, kuris visa apima savo gyvenimu, kad padėtų žmonėms. Pašaukimo dovana įpareigoja ypatingam pasiaukojimui - būti misionieriais. Po konferencijos visi nuėjome į seminarijos bažnyčią, kurioje padėkojome arkivyskupui už apsilankymą ir meldėmės už naujus pašaukimus.

Klier. Zenonas Turauskas

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą



(Nerodomas viešai .)