DVASINIO PALYDĖJIMO KURSO REKOLEKCIJOSE

palydjimo_kursai.jpg

Gruodžio 9 – 11 d. Kauno kunigų seminarijos penkto kurso klierikai dalyvavo dvasinio palydėjimo kurso įvadinėse rekolekcijose Marijampolėje.

Rekolekcijomis, kuriose dalyvavome drauge su besiruošiančiais nuolatinių diakonų tarnystei vyrais, jų žmonomis bei įvairiose sielovados srityse tarnaujančiomis pasaulietėmis bei seserimis vienuolėmis, pradėjome dvasinio palydėjimo teorijos ir praktinių įgūdžių kursą. Šį kursą, skirtą dirbantiems dvasinio ugdymo srityje, organizuoja Gyvenimo ir Tikėjimo institutas.

Rekolekcijose konferencijas apie prigimties ir malonės santykį, dvasingumo sampratą ir Dievo valios atpažinimo principus skaitė Gyvenimo ir Tikėjimo instituto lektorės ses. Bernadeta Mališkaitė SJE, Valda Šadzevičiūtė ir Virginija Malinauskienė. Eucharistijos šventimui vadovavo kun. Stasys Kazėnas SJ.

Dvasinis palydėjimas į gilesnę bendrystę su Kristumi ir autentišką krikščionišką gyvenimą yra viena iš svarbiausių Bažnyčios tarnysčių. Kaip pastebėjo kun. Stasys Kazėnas, mes, šio kurso dalyviai, esame labai skirtingi, tačiau drauge atspindime Bažnyčios pilnatvę. Džiaugiamės, jog šiame kurse, kuris truks iki pat gegužės mėnesio, galėsime gilintis į Šv. Ignaco dvasingumą ir augti tarnystėje bei draugystėje.

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)