Džiaugiamės dviem broliais, paskirtais akolitų tarnystei

puslapiui.JPG

Birželio 1 dieną Bažnyčioje buvo minimas šventasis kankinys Justinas, kuris yra Telšių vyskupijos globėjas. Šia proga Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje 13 val. vyko iškilmingos šv. Mišios.

Šis vyskupijos globėjo minėjimas dviems Telšių vyskupijos Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams Dovydui ir Rokui buvo išskirtinis, nes šv. Mišių metu vyskupas Kęstutis Kėvalas jiems suteikė akolito tarnystės skyrimus. ,,Akolitais vadinami diakonų pagalbininkai. Procesijos metu link altoriaus (nesant diakono) akolitas gali nešti Evangelijų knygą, kryžių, žvakes, smilkytuvą, taip pat ekstraordinariniu atveju dalyti tikintiesiems šventąją Komuniją. Be to, ypatingais atvejais akolitas yra atsakingas išstatyti Švenčiausiąjį Sakramentą viešam garbinimui .“ (Daugiau apie akolito skyrimus galite paskaityti: https://diakonai.lt/ugdymas/skyrimai/ )

Homilijos metu savo tarnystę Telšių vyskupijoje baigiantis vyskupas Kęstutis dėkojo tikintiesiems už nuoširdų pasitikimą, kurio sulaukė, kai prieš trejus metus buvo paskirtas Telšių vyskupu, taip pat už pagalbą ir palaikymą (kartais tiesiog šypsena) šio tarnystės metu bei džiaugėsi kartu atliktais darbais. Vyskupas prašė palydėti malda Jį bei naujai paskirtąjį vyskupijos ganytoją Algirdą Jurevičių. (Vyskupo Algirdo įžengimas į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą numatytas birželio 29 dieną 12 valandą apaštalų šv. Petro ir Pauliaus iškilmės metu: https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=8295 )

Po šv. Mišių, Šeštinių išvakarėse kunigu pašventintas neopresbiteris Valdemar Širvinski, kuris visus metus rūpinosi Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje gyvenusių ir seminarijos parengiamąjį kursą turėjusių jaunųjų seminaristų formacija, visiems susirinkusiesiems suteikė primicijinį palaiminimą.

Palydėkime malda naujas tarnystes pradedančius ir taip pat melskime naujų pašaukimų tiek šeimos gyvenimui, tiek kunigiškajai tarnystei!

Klier. Jonas Urbas MIC

nuotr. klier. Zenono Turausko

ALBUMAS.jpg

 

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)