EGZAMINŲ SESIJA ĮPUSĖJO

Gruodžio 1 – 22 dienomis Vytauto Didžiojo universitete vyksta egzaminų sesija. Egzaminus laiko ir Kauno kunigų seminarijos klierikai.

sesija.JPG

Rudens egzaminų sesija beveik visuomet sutampa su advento laiku, tad klierikų ir kitų universiteto studentų laukimas yra dvigubas. Laukiame Viešpaties Jėzaus Gimimo šventės, prisimindami Jo antrojo atėjimo pažadą, bet tuo pačiu laukiame ir atostogų, kuomet galėsime aplankyti savo artimuosius ir truputį pailsėti po gana darbingo egzaminų sesijos laiko.

Kad sesijos metu vakarais galėtume daugiau laiko skirti pasiruošimui egzaminams, truputį pasikeitė ir seminarijos regula. Sesijos metu ryte keliamės pusvalandžiu vėliau, o vakaro malda dieną užbaigiame dviem valandomis anksčiau nei įprastai. Po vakaro maldos ir vakarienės klierikai palinksta prie konspektų, knygų bei kompiuterių. Nepaisant to, jog filosofijos ir teologijos studijos labai įdomios, o dėstytojai labai geri, pastangų įdėti tenka išties nemažai – kaip kurie iš mūsų turės išlaikyti net iki dešimties egzaminų per gana trumpą sesijos laiką.

Sesijos pradžioje klierikus aplankęs vyskupas Kęstutis Kėvalas padrąsino sakydamas, jog - „egzaminas yra žinių demonstravimo šventė“, tad šia prasme visą gruodžio mėnesį klierikai švenčia gana intensyviai :-)

Prašome Jūsų palaikymo maldoje, kad visa tai, ko išmoksime studijuodami, panaudotume didesnei Dievo garbei ir žmonių gerovei.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)