"EIKITE Į VISĄ PASAULĮ..."

Kauno kunigų seminarijos klierikai  sielovadinėje praktikoje.

karolis_misionierius_2.jpg

Skelbti Evangeliją – Gerąją Kristaus Naujieną kunigui yra ir pareiga ir privilegija. Jau studijų seminarijoje metu mes, klierikai, turime galimybę šia privilegija pasinaudoti. Šiemet savo buvimu ir patarnavimais Gerąją Naujieną skelbėme Kauno slaugos ligoninėje bei padėjome Kauno seserims benediktinėms ruošti vaikus Sutaikinimo sakramentui ir pirmajai Komunijai. Be viso to kartais apsilankydavome ir  Kauno mokyklose. Balandžio 29 d. lankėmės merginų socializacijos centre „Saulutė“. Sielovadinė praktika -  puiki proga daug ko išmokti, atrasti savo vidines dovanas bei pastebėti ribotumus.

Esame dėkingi Dievui, kad galime būti Jo reikaluose!

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)