Emilio ir Vincento kunigystės šventimai

vincenti_ir_emilio_ventimai.jpg

     Sausio 6 d. Kauno arkikatedroje susirinkus gausiam būriui kunigų bei tikinčiųjų iš įvairių Lietuvos kraštų, prasidėjo iškilmingos šv. Mišios kurių metu kunigystės šventimai buvo suteikti Emiliui Vasiliauskui ir Vincentui Lizdeniui.

Šv. Mišias celebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno kunigų seminarijos rektorius Aurelijus Žukauskas bei kiti Kauno arkivyskupijos bei kitų Lietuvos vyskupijų kunigai. Kunigystės šventimai Kauno arkivyskupijoje – ypatingas įvykis, nes jau keletą metų nebuvo šventimų, todėl jų įpatingai buvo laukta.

Savo homilijoje Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas kreipdamasis  į šventinamuosius Emilį ir Vincentą akcentavo, kad kunigystė nėra išskirtinė padėtis visuomenėje ar atstovavimas kokiai nors nuomonei, bet pirmiausia ėjimas su Kristumi ir žmonių laimėjimas Kristui, o ne sau. Kunigystė, anot arkivyskupo žodžių – tai ne trumpalaikė ar ilgalaikė savanorystė, bet viso gyvenimo kelionė.

Baigdamas savo homiliją arkivyskupas pacitavo žymaus prancūzų akademiko Žano Gitono žodžius skirtus kunigams: “ Jūs visada pralaimėsite, jei norėsite mums prilygti ar vesti mus mūsų pasaulietiška žeme. Jūs visada laimėsite, jei su džaugsmu, stiprybe, spinduliuojančiu paprastumu įsitvirtinsite tame, kas jums sava kunigystėje. Visų pirma ir labiau už viską jūsų prašome duoti mums Dievą, pirmiausia ta galia, kurią tik jūs turite – atleisti ir konsekruoti. Prašome, kad būtumėte Dievo žmonės, kaip pranašai, laiką pranokstačio Žodžio nešėjai, Gyvybės Duonos dalintojai, Absoliuto ambasadoriai.”

Po šv. Mišių toks pat gausus būrys tikinčiųjų dalyvavo Kauno arkivyskupijos salėje surengtoje agapėje kur visi norintieji galėjo asmeniškai pasveikinti ką tik įšventintuosius kunigus.

Dėkojame ir kartu malda palydime naujuosius kunigus Emilį ir Vincentą jų pašaukimo kelyje.

 

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)