EUCHARISTIJA SU KUN. ROLANDU TAUČIUMI OFM

Kun._R._Tauius.JPG

Spalio 8 d. Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje Eucharistiją šventėme su neseniai įšventintu kunigu Rolandu Taučiumi OFM.

Kun. Rolandas Taučius OFM, buvęs Kauno kunigų seminarijos studentas, sakydamas homiliją prisiminė savo kelią kunigystės link, dėkojo seminarijos vadovybei už rūpestį jo, kaip būsimo kunigo, formacija. Kreipdamasis į klierikus ragino uoliai melstis. Eucharistijos šventimą pabaigėme asmeniškai priimdami kun. Rolando primicijinį palaiminimą.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)