GAILESTINGOSIOS DIEVO MOTINOS GLOBOS ATLAIDUOSE

IMG_4517.JPG

Lapkričio 18 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovai vyko į Vilniaus Aušros vartų šventovę.

Šiemet, kaip ir kiekvienais metais Vilniuje, Aušros vartų Gailestingosios Dievo Motinos globos atlaiduose, susitiko Lietuvos kunigų seminarijų klierikai ir vadovai. 19 val. Šv. Teresės Avilietės bažnyčioje šventėme Eucharistiją, kuriai vadovavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius, kun. Hans Friedrich Fischer. Homiliją sakė Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, kun. Ramūnas Norkus. Eucharistijos metu giedojo jungtinis Lietuvos seminarijų klierikų choras. Šv. Teresės parapijos klebonas, mons. Kęstutis Latoža visus Lietuvos klierikus ir seminarijų vadovus pakvietė vakarienei, kurios metu galėjome ir pasistiprinti ir pabendrauti.

Visuomet labai laukiame kelionės į Aušros vartų atlaidus, nes tai puiki proga susitikti brolius iš kitų Lietuvos seminarijų ir drauge su jais melsti Gailestingosios Dievo Motinos globos kelyje kunigystės link. 

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)