III ir V kursų išvyka

Spalio 6 dieną Kauno kunigų seminarijos klierikai vyko į kursų išvykas. Mes, III ir V kurso broliai, lankėmės Panevėžyje.

 Spalio 6 dieną Kauno kunigų seminarijos klierikai vyko į kursų išvykas. Mes, III ir V kurso broliai, lankėmės Panevėžyje.

Šios dienos rytą  Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje mus maloniai sutiko čia besidarbuojantys kunigai: administratorius kun. Eugenijus Troickis, vikaras kun. Dainius Matiukas ir altaristas kan. Vytautas Masys. Apžiūrėjome katedrą, susikaupėme maldai prie Dievo Tarno kun. Alfonso Lipniūno kapo. Kun. Dainius pavaišino pusryčiais.

Vėliau prie mūsų prisijungė ir Karinių oro pajėgų kapelionato vyriausiasis kapelionas, majoras kun. dr.  Virginijus Veilentas. Jis trumpai papasakojo apie savo dirbamą sielovadinį darbą. Vėliau visi kartu vykome į čia pat, Panevėžio miesto pakraštyje, esantį Stetiškių aerodromą, kur turėjome unikalią galimybe pasižvalgyti į  miesto apylinkes iš paukščio skrydžio. Ne tik pasižvalgyti, bet ir  papilotuoti lėktuvą. Kun. Virginijus  ne tik  rodė, kaip iš paukščio skrydžio atrodo žymesnės miesto vietos, bet ir kiekvieną savo, kaip piloto, atliekamą veiksmą komentavo. Už galimybę nors trumpai paskraidyti lėktuvu esame dėkingi kun. Virginijui.

Vėliau pietų metu kan. Vytautas Masys pasakojo savo pašaukimo istoriją, kalbėjo apie tai, su kokiais sunkumais susidūrė pirmaisiais kunigystės metais. Po pietų mūsų kelionės maršrutas driekėsi per Krekenavą. Čia apžiūrėjome baziliką, susikaupėme tyliai maldai. Kartu taip pagerbėme ir Maironį, ilgametį mūsų seminarijos rektorių, lietuvių tautos dainių. Maironis Krekenavoje gyveno 1915 -1918 metais.

Jau vakarop pasiekėme šiomis dienomis skaudžią nelaimę išgyvenančią Kulautuvą. Čia apžiūrėjome tai, kas liko iš bažnyčios po pražūtingo gaisro, trumpai pasikalbėjome su vietos klebonu kun. Šarūnu Petrausku.

Ši kelionė buvo gana intensyvi ir įdomi. Tai, ką joje patyrėme, matėme, darilgai neišblės iš atminties. Už šį turiningai praleistą laiką esame dėkingi kun. Dainiui Matiukui ir ponui Vytautui Barkauskui, dovanojusiam mums savo laiką ir automobilį.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)