Išvyka į Anykščius

Gegužės 15 dieną Kauno kunigų seminarijos bendruomenė kartu su Maironio lietuvių literatūros muziejumi išsiruošė pakeliauti Maironio keliais. Aplankytas Anykščių kraštas, stabtelta Vašuokėnų dvarvietėje.Taip seminarijos bendruomenė paminėjo ilgamečio rektoriaus Jono Mačiulio – Maironio 150 –tąsias gimimo ir 80-tąsias mirties metines.

Antradienio rytmetį Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio – Žukausko memorialiniame muziejuje seminaristus sutiko šio muziejaus direktorius Antanas Verbickas ir darbuotojai. Direktorius papasakojo apie buvusio Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijos dėstytojo, vėliau Seinų vyskupo Antano Baranausko gyvenimą. Buvo apžiūrėta klėtelė, kurioje Antanas Baranauskas parašė „Anykščių šilelį“.

 Vėliau muziejininkė Rasa Bražėnaitė pasakojo apie Antano Vienuolio - Žukausko gyvenimą, aprodė jo namuose įrengtą ekspoziciją.  Seminaristai taip pat lankėsi Jono Biliūno tėviškėje Niūronių kaime. Vidurdienį iš Anykščių pajudėjo du vadinamojo „siauruko“ vagonėliai link Troškūnų. Čia lankytasi netoli esančiame Vašuokėnų dvare.

Ši dvarvietė Kauno kunigų seminarijai brangi tuo, kad Pirmojo Pasaulinio karo metais, Kaune uždarius visas mokymo įstaigas, seminarijos vadovybės dėka Alma mater perkeliama į Bronislovo Braždžiaus tam tikslui „paskolintą“ dvarą. Čia kurį laiką gyveno ir Maironis. Žinoma, tuometiniai seminaristai neturėjo tinkamų sąlygų mokytis – čia nuolat gyveno tik pirmas – trečias kursai. Tuo tarpu visi kiti klierikai buvo priversti mokytis individualiai, tik prieš Velykas turėdavo atvykti išlaikyti egzaminų. Čia gyvendamas Maironis dirbo tiek administracinį, tiek kūrybinį darbą. Tiesa, šioje vietoje seminarija gyvavo neilgai – apie pusantrų metų.

Bene kasmet Anykščių krašto žmonės renkasi pagerbti nors ir trumpai jų žemėje gyvenusio ir kūrusio literatūros klasiko atminimo. Maironiui skirtą popietę vedė Antanas Verbickas ir Tautvydas Kontrimavičius, dalyvavo kiti A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus darbuotojai, savo meninę programėlę parodė ir seminaristai, padainavę keletą dainų, sukurtų pagal Maironio žodžius, pasidaliję savos kūrybos posmais. Savo poeziją skaitė kunigas, Panevėžio krašto maironiečių dvasios vadas Justas Jasėnas, dalyvavo visuomenės švietėjai Milda Telksnytė ir Vygantas Račkaitis.

Vėliau Troškūnų Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje aukotos Šventosios Mišios. Jų šventimui vadovavo Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, koncelebravo prefektas kun. Kęstutis Genys, dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis, Troškūnų parapijos klebonas kan. Saulius Filipavičius ir Anykščių vikaras kun. Nerijus Papirtis. Pasibaigus Eucharistijai, muziejininkas Raimondas Guobis papasakojo apie Troškūnų bažnyčią, aprodė jos rūsyje esančią kriptą.

Šis kultūrinis projektas „Maironio keliais“, organizuotas Maironio lietuvių literatūros ir Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko muziejų darbuotojų, dar labiau priartino prie didžiųjų mūsų tautos asmenybių, jų paprasto, nuoširdaus gyvenimo bei didžių dvasios polėkių. Grįžtant namo buvo išsakyta viltis ir toliau gražiai tarpusavyje bendradarbiauti.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)