Išvyka į Kaišiadorių katedrą

teofilius.jpg

Vasario 10 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lankėsi Kaišiadorių katedroje, kur buvo minimos pal. ark. Teofiliaus Matulionio konsekravimo vyskupu 90-tosios metinės.


Į Kaišiadorių katedrą atvykusi seminarijos bendruomenė pirmiausia dalyvavo Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio koplyčioje vykusioje Švč. Sakramento adoracijoje. Ši adoracija buvo tiesiogiai transliuojama per Marijos radiją. Jai vadovavo Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Adoracijos metu seminaristai giedojo giesmes, skaitė Šventojo Rašto ir šventųjų užrašytų maldų ar mąstymų ištraukas.

Po adoracijos koplyčioje vyko Šv. Mišių auka, kuriai vadovavo ir pamokslą sakė kun. Ramūnas Norkus, o koncelebravo Prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas. Per pamokslą kun. Ramūnas Norkus akcentavo, kaip labai svarbu dažnai lankyti duonos pavidale esantį sakramentinį Jėzų.

Po Šv. Mišių Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas pakvietė seminarijos bendruomenę į kuriją, kur pristatė vyskupijos muziejaus ekspoziciją, trumpai papasakojo vyskupijos istoriją ir vaišino vakariene. Atsisveikinant Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas palinkėjo visiems seminaristams turėti tikrų draugų seminaristų, kunigų, bei pasauliečių tarpe; taip pat ragino turėti šventųjų, su kuriais palaikytume artimą ryšį. O visų svarbiausia - linkėjo vyskupas, - kad kiekvienas iš mūsų turėtų gilų santykį su Jėzumi. Po šio, labai turtingo palinkėjimo, seminarijos bendruomenė giesme prašė vyskupui Dievo palaimos ir nuoširdžiai dėkojo už kvietimą atvykti ir svetingą priėmimą. Vyskupas atsisveikino mus palaimindamas.

Klier. Dovydas Paulikas

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)