Išvyka į Žemaičių Kalvariją

zemkalvmaz.jpg

Vasario 2 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė kartu su jos vadovybe lankėsi  Žemaičių Kalvarijoje. Pakeliui aplankėme Varnius, Telšius ir Stulgius.


Pirmiausia Varnių miestelyje aplankėme buvusios Žemaičių kunigų seminarijos, kuri po  1863 metų sukilimo perkelta į Kauną, pastatą. Dabar čia įsikūrusio Žemaičių vyskupystės muziejaus vadovas Antanas Ivinskis pristatė seminarijos istoriją ir tai, kaip ir kokių aplinkybių verčiama seminarija turėjo persikraustyti į Kauną.

Vėliau keliavome į Žemaičių Kalvarijoje esančią Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką, kurioje dalyvavome sumos Šv. Mišiose.  Šiai Šv. Mišių aukai vadovavo Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Pamokslą sakė Prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, o asistą sudarė klierikai. Pasibaigus Šv. Mišių aukai, bazilikos viduje giedojome Žemaičių kalvarijos kalnus. Jiems pasibaigus ėjome pietauti į greta esantį pastatą kuriame ankščiau buvo Telšių kunigų seminarijos propedeutinis kursas.

Pavalgę pietus vykome į Telšius, kur aplankėme Šv. Antano Paduviečio katedrą, nusileidome į katedros kriptą, kur pasimeldėme prie buvusio Telšių Vyskupo Vincento Borisevičius palaikų, kad šis Vyskupas būtų iškeltas į altorių garbę. Po maldos vykome į kitą Telšių mieste esančią bažnyčią  - Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią. Ten mus pasitiko bažnyčios klebonas prelatas Juozas Šiurys, kuris aprodė bažnyčią, bei papasakojo jos istoriją. Prelatas buvo labai svetingas ir vaišino visus sausainiais, saldainiais ir arbata. Pasivaišinę padėkojome prelatui už šiltą priėmimą ir  išvykome į kitą kelionės stotelę - Stulgių  Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią, kur mus pasitiko Kauno kunigų seminarijos prefektas kun. Kęstutis Genys. Tai buvo paskutinė šios įsimintinos kelionės stotelė grįžtant atgal į seminariją.

Už šią nuostabią ir įsimintiną kelionę esame dėkingi geradarei poniai Angelei - linkime jai Dievo palaimos ir Švč. M. Marijos globos.

Klier. Dovydas Paulikas

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)