IŠVYKA "PAŽINK SAVO KRAŠTĄ"

Paskutinę pavasario dieną Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė aplankė pietinę Lietuvos dalį -  Dzūkijos regioną.

IMG_0768.JPG

Šioje išvykoje mus lydėjo geras seminarijos bičiulis – doc. dr. Antanas Bernatonis. Ponas Antanas labai gerai pažįsta Dzūkiją, nes šiame krašte daug kartų yra lankęsis ir drauge su folkloro ansamblio „Kupolė“ nariais rinkęs senąsias dzūkų dainas bei giesmes.

Iš seminarijos išvykome 7 val. ryte ir pasukome Merkinės link, pakeliui sustodami pasimelsti ant šalia Balbieriškio esančio skardžio, nuo kurio atsiveria nuostabus vaizdas į Nemuno vingį. Merkinėje įkopę į piliakalnį grožėjomės Nemuno ir Merkio upių santaka, apžiūrėjome senąją Švč. Mergelės Marijos į Dangų Ėmimo bažnyčią bei aplankėme partizanų palaidojimo vietą buvusiame mokyklos stadione. 10 val. ryto Dzūkijos miškuose pasislėpusiame Panaros kaime mūsų jau laukė „Pilnų namų bendruomenė“, kurios misija labai svarbi – nuo priklausomybių kenčiantiems vyrams padėti susitikti Jėzų ir patirti Jo gydantį gailestingumą. Mūsų brolis klierikas Laimonas yra šios bendruomenės vyresnysis, tad buvo gera aplankyti tikruosius jo namus. Drauge su bendruomenėje gyvenančiais broliais, kunigais bei drąsiais vyrais, pasirįžusiais su Dievo pagalba vaduotis iš įvairių priklausomybių šventėme Eucharistiją neperseniausiai pastatytoje bendruomenės Gailestingumo koplyčioje. Pavaišinti labai skaniais ir sočiais pusryčiais apžiūrėjome bendruomenės vaistažolių ūkį bei sumaniai pastatytus įvairios paskirties pastatus. Vykdami į šalia pasienio su Baltarusija esančius Kabelius ir Ašašninkų kaimą aplankėme mūsų palydovo Antano sodybą bei Ratnyčios upelio krante atstatytą partizanų bunkerį.

Kabeliuose mus pasitiko Varėnos kultūros centro Kabelių filialo direktorė Danutė Valentukevičienė, daug žinanti apie šias vietoves ir tyrinėjanti senąją Ašašninkų kaimo gyventojų tarmę. Pasakodama apie šio unikalaus kaimo ypatybes Danutė mus palydėjo iki senosios Ašašninkų kaimo gyventojos Marytės Tamulevičienės sodybos, kurioje svečiuojantis net nepastebėjome kaip prabėgo beveik dvi valandos. „Už viską tik ačiū, esu pati laimingiausia“ – toks buvo senolės atsakymas, apibendrinantis jos tikrai nelengvo gyvenimo pasakojimą. Kabeliuose aplankėme VU profesorių emeritą hab. Dr. Joną Grigą, vasarą leidžiantį savo gimtojoje sodyboje. Šis visame pasaulyje žinomas mokslininkas papasakojo apie neramius pokario laikus, apie Kabeliuose kunigavusius ir neišdildomą įspūdį palikusius garsius kunigus jėzuitus Karolį Garucką bei Joną Lauriūną. Paragavę profesoriaus prižiūrimų bičių medaus bei atsigėrę šaltos sulos važiavome į kitą seną Dzūkijos kaimą – Margionis. Čia aplankėme Janinos Keršanskienės sodyboje įkurtą ekspoziciją apie Margionių kaimo buitį.

Grįždami į Kauną meldėmės rožinį ir dėkojome Dievui už šią kelionę. Sutikome gerus ir nepaprastai paprastus žmones, šalia kurių gera pabūti. Lietuva labai graži ir čia gyvena geri žmonės.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)