Įvilktuvės

kaklaraistisLapkričio 19 dieną Kauno kunigų seminarijoje vyko trečio kurso klierikų įvilktuvės į kunigišką drabužį – sutaną. Ta proga iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, mons. Vytautas Grigaravičius, seminarijos vadovybė. Sakydamas homiliją, arkivyskupas kvietė drąsiai ir be kompromisų skelbti Kristaus Karalystę. Baigiantis šv. Mišioms, ganytojas palaimino sutanas. Vėliau įvilktieji parodė šiai progai skirtą programėlę. Šventė baigėsi bendra agape.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)