ĮVILKTUVĖS

vilktuvs.JPG

Lapkričio 21 d. šeši Kauno kunigų seminarijos klierikai buvo įvilkti į dvasininko rūbą – sutaną.

Įvilktuvės seminarijoje visuomet yra džiugi šventė, kurioje šiemet šeši klierikai – Matas, Normundas, Gediminas, Liutauras, Marius ir Martynas gaudami teisę dėvėti sutaną tapo kandidatais diakono ir kunigo tarnystei.

Šventinei Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo vysk. Kęstutis Kėvalas ir penkiolika kunigų. Džiugu, jog svečių tarpe buvo ir Ortodoksų Bažnyčios atstovas – diakonas Konstantin Pankrašov.

Homilijos metu kreipdamasis į klierikus, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ sakė, jog šis kunigiškas drabužis, sutana, yra kur kas daugiau už ženklą, uniformą ar išskyrimą iš kitų. Apsivelkantys sutaną, apsivelka į Kristų nurodantį drabužį. Daug svarbiau „apsivilkti Kristumi“, idant mus išduotų ne išorinis rūbas, bet mūsų gyvenimas ir elgesys.

Po Eucharistijos šventimo ir sutanų pašventinimo apeigos, kandidatai į diakonystę ir kunigystę vyresnių kursų brolių padedami apsivilko sutanas, kurias ateinančią savaitę dėvės tiek eidami į paskaitas universitete, tiek būdami seminarijoje. Įvelkamiesiems tradiciškai buvo nukirpti kaklaraiščiai, kuriuos nuo šiol pakeis kunigiškas ženklas - balta apykaklė.

Savo ganytojus, taip pat artimuosius ir draugus įvilktieji klierikai pakvietė pasižiūrėti vaidinimą, kuriame galėjome išvysti visą būrį šventųjų – apaštalus Petrą ir Paulių, šv. Kazimierą, šv. Bernardą, šv. Benediktą. Vaidinimui pasiruošti kaip visuomet padėjo Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė.

Po vaidinimo vaišinomės seminarijos šeimininkių paruošta vakariene ir valgėme didelį tortą.

Šią šventę filmavo LRT televizijos laidos „Šventadienio mintys“ komanda. Tad jau kitą sekmadienį, lapkričio 29 d. kviečiame šią laidą žiūrėti ryte, 7.40 val. O laidos kartojimą tą pačią dieną per LRT KULTŪRA – 13. 30 val.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)