ĮVILKTUVĖS

ivilktuves2016.jpg

Lapkričio 19 d. du Kauno kunigų seminarijos klierikai buvo įvilkti į dvasininko rūbą – sutaną.

Seminarijoje įvilktuvės visuomet laukiamas įvykis. Įvilktas į sutaną klierikas tampa kandidatu siekti Šventimų sakramento, šis rūbas jį padaro atpažįstamu Evangelijos liudytoju kasdienybėje.

Šiemet į sutaną įvilkti du klierikai – antrakursis Mantas Kazlauskas iš Kauno arkivyskupijos ir trečiakursis Edgaras Versockis iš Estijos Apaštališkosios Administratūros.

Iškilmingai Eucharistijai vadovavo ir klierikų sutanas pašventino specialiai šiai progai iš Talino atvykęs Estijos Apaštališkasis Administratorius vyskupas Philippe Jourdan, koncelebravo Kulautuvos klebonas kun. Ladislovas Baliūnas SJ, seminarijos vadovai.

Įvilktuosius klierikus seminarijos bendruomenės vardu padovanojo atminimo dovanėles. Klierikai Mantas ir Edgaras susirinkusiems artimiesiems ir broliams klierikams parodė trumpą filmuką apie jų pašaukimo istorijas, vėliau bendravome ir vaišinomės seminarijos refektoriuje, kuriame laukė didelis ir labai skanus proginis tortas!

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)