KALĖDINIS VAKARAS

IMG_7016.JPG

Gruodžio 19 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė kartu su draugais bei artimaisiais prieš Kalėdas tradiciškai susirinko drauge pasimelsti ir vieni kitiems padėkoti.

Kaip ir kasmet visų pirma dėkojome Dievui švęsdami Eucharistiją. Džiugu, jog drauge meldėsi visi trys Kauno arkivyskupijos ganytojai – arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ ir vyskupas Kęstutis Kėvalas. Eucharistijos metu giedojo seminarijos klierikų choras, kuriam pasiruošti padėjo Vita Liaudanskaitė – Vaitkevičienė.

Po Eucharistijos seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas visos seminarijos bendruomenės vardu dėkojo bendruomenės nariams ir draugams už jų tarnystę, uolumą ir dosnumą įteikdamas padėkos simbolius – “gerumo angelo” statulėles.

Prieš laužydami kalėdaičius ir vieni kitiems asmeniškai padėkodami, stebėjome klierikų paruoštą vaidinimėlį. Šiemet vaidinimas buvo apie stalą kaip bendrystės šventimo simbolį.

Po bendros vakarienės sulaukėme netikėto svečio – Kalėdų senelio, dosniai visiems padalijusio dovanėles. Šio labai sąmojingo ir linksmo senelio balsas buvo labai panašus į mūsų mylimo prokuratoriaus Zenono balsą. Bet tikriausiai čia tik taip mums pasirodė…

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)