KALĖDINIS VAKARAS SEMINARIJOJE

kaldinis_vakaras.jpg

Gruodžio 22 d. Kauno kunigų seminarijoje vyko kalėdinis vakaras su visa bendruomene ir geradariais, kurie įvairias būdais prisideda prie seminarijos gerbūvio.

Šventėme Eucharistiją, kurioje kartu meldėsi net keturi ganytojai: Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ, vysk. Kęstutis Kėvalas ir Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. 

Po šv. Mišių seminarijos rektorius, mons. Aurelijus Žukauskas, visos seminarijos vardu išreiškė padėką seminarijos draugams ir pagalbininkams, bei įteikė tradicinius apdovanojimus “gerumo angelas”.

Klierikai, šio gražaus susibūrimo proga, paruošė vaidinimą apie angelų mokyklą. Joje angelai ruošiami tarnauti žmonėms, primenant dvasinius ginklus, maldas ir vedant žmones į bendrystę su Dievu ir kitais.

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)