Kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišios.

kardis.JPG

Spalio 19-ąją Kauno arkikatedroje vyko kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišios.

Dar gerokai prieš iškilmes greta šventovės jautėsi džiugus sujudimas – daug kauniečių, miesto svečių skubėjo čia, Lietuvoje, šia proga išreikšti džiaugsmą, kurį dauguma išgyveno per tiesiogines transliacijas iš Romos spalio 5-ąją, kai vyko Kardinolų skyrimo konsistorija ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius tapo ketvirtuoju Lietuvos istorijoje kardinolu.

Dėkoti Dievui, drauge melstis ir švęsti susirinko garbingi iškilmių dalyviai – apaštalinis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Petaras Rajičius, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos vyskupai bei kunigai, vyskupai iš Baltarusijos, Latvijos, taip pat įvairių kongregacijų pašvęstojo gyvenimo seserys, gausūs tikintieji, Vilniaus ir Lietuvos ortodoksų Bažnyčios arkivyskupas metropolitas Inokentijus, evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupo Mindaugo Sabučio atstovas.

Iškilmėse dalyvavo LR Prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, prezidentas Valdas Adamkus, Vyriausybės atstovai, Kauno visuomenė.

Toje pat Kauno arkikatedroje, kur prieš daugiau kaip 60 metų Sigitas Tamkevičius priėmė kunigystės šventimus, pirmą kartą lietuviškai paskelbta popiežiaus Pranciškaus bulė, kuria Šventasis Tėvas skyrė jį Kardinolų kolegijos nariu bei pavedė jo globai Šv. Angelės Meriči bažnyčią Romoje. Popiežiaus bulę susirinkusi bendruomenė palydėjo plojimais su dėkingumu Šventajam Tėvui, kad taip išaukštino mūsų ganytojo Sigito drąsų tikėjimo skelbimą ir liudijimą, kad savo širdyje popiežius Pranciškus turi aplankyto mūsų krašto tikėjimo ir laisvės kankinius.

Iškilmės pradžioje pirmą kartą džiaugsmingi plojimai nuvilnijo, kai kardinolas Sigitas žengė į arkikatedrą, prie kurios didžiųjų durų buvo pasitiktas su palaimintojo kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija.

„Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybės“ – šiais psalmės žodžiais norisi pradėti šias padėkos iškilmes“, – džiugiai kalbėjo jų pradžioje, garbiuosius svečius sveikindamas, Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.

Jis ir paskelbė popiežiaus Pranciškaus bulę, o vėliau pakvietė Eucharistijai vadovauti kardinolą Sigitą Tamkevičių.

Po šv. Mišių šventė tęsėsi arkivyskupijos salėje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

nuotraukos klier. Zenono Turausko

 

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)