Katalikų teologijos fakulteto šventė

KTF_diena_titul..jpg

Gegužės 16 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo Katalikų teologijos fakulteto šventėje, kuri prasidėjo 10 val. šv. Mišiomis. Po jų vyko antropologo Sauliaus Matulevičiaus paskaita apie modernybės epochos pabaigą, o šventę vainikavo bendra agapė. 

Šv. Mišioms vadovavo vyskupas Kęstutis Kėvalas, akcentavęs Jėzaus paraginimą “Nebijokite”. Krikščionims, kurie žino, kaip galėtų ir turėtų būti, anot vyskupo, kyla didesnė pagunda nusiminti, negu kitiems. Kartais Apaštalų darbuose aprašytos apaštalų kančios mus paguodžia lietuvišku būdu: kadangi jiems buvo blogiau, mes neturėtume nusiminti. Visgi teologai, nagrinėdami tai, ko kiti nedrįsta - gyvenimo prasmę ir tikslą, - tampa gyvenimo išgelbėjimo ir jo prasmės specialistais, kurie turėtų nešti viltį kitiems. 

Saulius Matulevičius po šv. Mišių vykusioje paskaitoje kalbėjo apie tai, kas vyksta pasaulyje, kaip jis keičiasi ir koks yra krikščionio-teologo vaidmuo. Antropologas ragino nebijoti pažvelgti tiesai į akis. Gyvename epochų kaitos laiku, kai keturios modernybės kolonos - demokratizacija, individualizacija, sekuliarizacija ir funkcinė diferenciacija - ima skilinėti, nes neatnešė tokio išgelbėjimo, kaip buvo tikėtasi. Šios, kaip ir visų epochų pabaigų bruožas yra radikalėjimas, šeimos ir santuokos bei demografinė krizė. Saulius Matulevičius atskleidė, jog emigracijos iš Lietuvos šaknys iš tiesų slypi pernelyg mažame gimstamume, dėl ko jaunimas nebepakelia vyresnės kartos išlaikymo naštos, griūna gerovės valstybė su visomis socialinėmis garantijomis, o ekonomika neturi iš ko augti. Svečias taip pat minėjo lietuviško nusiminimo priežastį - kultūrinę traumą dėl totalitarizmo, kuri skatina užsisklendimą savo darže, vilties trūkumą ir pesimistinį požiūrį. 

Visoms šioms negerovėms antropologas teologus ragino pasipriešinti visapusišku išsilavinimu ir asmeniniu gyvenimo liudijimu, būnant druska pasauliui, vengiant bet kokių kraštutinių isterinių judėjimų, politinio sektantizmo, kovojimo prieš kažką, bet veikiau renkantis dialogo, švietimo ir aiškinimo kelią. 

V kurso klierikas Sigitas Jurkštas 

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)